Emeritor Inkoophuis

Emeritor Inkoophuis®

 

Het Emeritor Inkoophuis® is in 1998 ontwikkeld en is sindsdien ons referentiekader voor de inrichting van de inkoopfunctie binnen zowel private, publieke als not-for-profit organisaties.

De kern van het huis zijn vijf kamers. Samen vormen zij de basis van de inkoopfunctie in elke organisatie. De andere onderdelen vormen de randvoorwaarden die nodig zijn om de kamers te ontwikkelen.

Die ontwikkeling volgen we met het Emeritor Inkoopvolwassenheidsmodel®. We onderscheiden in dit model vijf niveaus. Op elk niveau neemt de integratie met andere bedrijfsprocessen toe en daarmee de controle op het inkoopproces.

De benodigde stappen leggen wij voor u vast in een verbeterplan. Eerst zorgen we ervoor dat alle kamers op hetzelfde niveau komen, zodat ze daarna kunnen doorgroeien naar het gewenste ambitieniveau. Het ambitieniveau is een keuze, mede afhankelijk van de gewenste (en terug te verdienen) besparings- en verbeterdoelstellingen.