Caroline van den Bosch en Cees Ubink, oprichters Emeritor

“Als we naar de toekomst kijken, is er nog veel groeipotentieel aanwezig.”

 

Caroline van den Bosch & Cees Ubink

Oprichters Emeritor

Cees Ubink en Caroline van den Bosch

Emeritor is in 1998 ontstaan vanuit het idee dat inkoop organisaties veel te bieden heeft. Destijds stond het vak nog in de kinderschoenen. Cees Ubink en Caroline van den Bosch bouwden een bedrijf met hands on, resultaatgerichte inkoopadviseurs. Inmiddels is Emeritor marktleider in Nederland en werken er meer dan 100 mensen die elke dag opnieuw starten vanuit de overtuiging dat inkoop alles kan bijdragen aan het succes van hun klanten. Wat is er gebeurd sinds de start en wat staat er nog te gebeuren?

Helder en concreet vanaf het begin

Caroline: ‘Wij zijn gestart met de ambitie om de inkoopfunctie van organisaties te verbeteren. Marktconformiteit aan de leverancierskant is belangrijk, maar we kijken vooral ook naar de kwaliteit en efficiency van de inkoopprocessen en de positionering van inkoop binnen de organisatie. Als die drie pijlers stevig staan, benut je je inkooppotentieel ten volle. De modellen en diensten die we toen hebben ontwikkeld bewijzen nu nog iedere dag hun waarde: het Emeritor Inkoophuis®, het Emeritor Inkoopvolwassenheidsmodel®, onze inkoopverbeterprogramma’s, inkoop outsourcing, INCONTO en onze Executive MBA in Procurement Management.

Wat we indertijd bedachten stond op een paar A4-tjes. De mentaliteit om zaken helder en concreet op papier te zetten én ze ook uit te voeren, tekent ons nog steeds.’

Enorm (on)veranderd

Cees: ‘Aan de ene kant is er geweldig veel veranderd in die jaren en aan de andere kant zijn sommige zaken nog net zo als in 1998. Op inkoopgebied is er een enorme professionele slag gemaakt. Het belang van de inkoopfunctie voor de performance van bedrijven is echt toegenomen.
Het inkoopquotum van organisaties is in alle branches en industrieën gestegen. Organisaties richten zich meer op kernactiviteiten en kopen al het overige in. Bij bedrijven bestaat gemiddeld 40 tot 70 procent van de omzet uit inkoop. Hoe hoger dat percentage is, hoe groter de noodzaak om inkoop vanuit een strategisch perspectief te bezien. Niet alleen vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn. Ook vanwege de kwaliteit en efficiency van de inkoopprocessen en het afbreukrisico dat de organisatie loopt als een belangrijke leverancier wegvalt of juridische kaders, zoals eigendoms- en auteursrechten, in de basis niet goed geregeld zijn. Er zijn echter nog veel organisaties waar de aandacht voor inkoop niet in verhouding staat met het belang ervan voor de organisatie zelf.’

De professionaliseringslag van ons vak zet door. We zien de invloed, het gezag en de rol van de financiële functie en de CFO toenemen. Die rol wordt breder en dieper. Wij bewegen en ontwikkelen mee met die veranderingen. Wij denken dat inkopers straks niet meer bestaan. Dat klinkt misschien raar uit de mond van een inkoopspecialist, maar onze wereld wordt virtueel. Het kennen van aanbieders is straks geen privilege meer van de inkoper.

Inkoop als stand alone functie zal in de toekomst opgaan in de financiële functie van bedrijven. De scope van de huidige inkopers wordt breder.

Dat zie je ook terugkomen in een derde ontwikkeling. De ontwikkeling van de professionele inkoopfunctie naar het optimaliseren van resources en het managen van de contracten die hiertoe worden aangegaan. Op het gebied van resources wordt een optimum gezocht: men wil zo min mogelijk verspilling en tegelijkertijd de beschikking hebben over noodzakelijke resources tegen de beste prijs/kwaliteit. En voor wat betreft het managen van de contracten; vroeger stopte het werk nadat het contract was getekend, nu kijken we ook naar de executie van het contract. De toegevoegde waarde van inkoop is ook zekerstellen dat er wordt gedaan wat is afgesproken.

Grote stappen op inkoopgebied

Caroline: 'Als er een inkoopfunctie is bij organisaties dan is deze vaak uitvoerend en ondergebracht bij facilitaire services. HRM, ICT, Marketing Communicatie en de operationele afdelingen kopen daarnaast veelal zelf in. Inzicht in het totale inkoopvolume, grip op het inkoopproces en daarbij behorende financiële verplichtingen ontbreekt. Men heeft geen zicht op het besparingspotentieel en kwaliteitsverbeteringen door gecoördineerde inkoop vanuit toetsbare criteria. In de afgelopen jaren hebben wij veel verschillende bedrijven en overheden begeleid bij het herpositioneren van de inkoopfunctie. Deze organisaties hebben besparingen bereikt en grote stappen gemaakt op inkoopgebied.'

Cees: ‘Klanten vertellen ons dat door onze aanpak hun inkoopfunctie blijvend op een hoger, strategisch niveau is gebracht. We analyseren niet alleen, we helpen vooral ook de verbeteringen te realiseren. En op een zodanige manier dat het beklijft. We zijn open en transparant en nemen geen blad voor onze mond. We nemen het voortouw in de implementatie en laten meetbare resultaten zien. Een heel mooi compliment kregen we onlangs van de heer Hans Wind, voormalig ICT-directeur van Randstad. Randstad was onze eerste klant waar we een compleet inkoopverbeterprogramma mochten uitvoeren. Hij vertelde ons -vijftien jaar na dato- dat hij nog steeds met enorm veel respect terugdenkt aan wat wij binnen Randstad op inkoopgebied tot stand gebracht hebben.‘

Inkoopspecialisten en -generalisten

Caroline: ‘Naast inkoopprojecten en interim consultancy opdrachten, voeren we inmiddels inkoopverbeterprogramma’s uit bij tien organisaties tegelijk. Dat lukt ons omdat we onze dienstverlening hebben verbreed en verdiept. Eén van onze sterke punten is dat we inkoopgeneralisten én -specialisten in huis hebben. Vooral in het aantal specialismen zijn we gegroeid. Ook op gebieden die traditioneel niet tot de inkoopfunctie behoren vanwege de specifieke kennis die daarvoor vereist is. Voorbeelden zijn bouw & renovatie, marketing & communicatie, verzekeringen, telecom, ICT, energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor onze klanten betekent dit dat wij op alle denkbare inkoopgebieden zowel vanuit inkoop- als inhoudelijke kennis inkooptrajecten kunnen begeleiden.

Onze inkoopadviseurs en -specialisten bewegen zich continu in de inkoop- en leveranciersmarkten. Ze zijn daardoor op de hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen. Deze kennis zetten we overigens niet in om leveranciers ‘op de kop te slaan’ door de laagste prijs na te jagen. Natuurlijk, marktconformiteit is belangrijk, voorwaarde nummer één. Maar het is de kunst om leveranciers daarnaast uit te dagen continu tot verbeteringen te komen, zowel kwalitatief als in de logistieke- en financiële processen. Dat kan in een open en goede verstandhouding. Er zijn leveranciers die zo gelukkig zijn met deze manier van samenwerken dat zij ons gevraagd hebben om hetzelfde te doen voor hun eigen organisatie.’

Outsourcing inkoopfunctie

Cees: ‘Steeds meer bedrijven oriënteren zich op het outsourcen (van delen van) hun inkoopfunctie. Wij doen dit inmiddels voor onder meer DAS en de Nederlandse Staatsloterij. Waarom? De reden is simpel. Een inkoopvolume van € 10 tot 50 miljoen rechtvaardigt de inzet van één inkoper. Tegelijkertijd omvat een dergelijk inkoopvolume gemiddeld 60 verschillende inkooppakketten. Van die ene inkoper kan niemand verwachten dat hij beschikt over up-to-date en direct inzetbare kennis van al die verschillende leveranciersmarkten. Vanuit effectiviteit en efficiency kiezen bedrijven ervoor om de tactische inkoopfunctie structureel aan ons uit te besteden tegen vooraf afgesproken voorwaarden. Ze hebben daarmee toegang tot onze specialisten en zijn verzekerd van meetbare inkoopresultaten; kwalitatief en kwantitatief.’

Een geweldig team

Caroline: ‘Onze organisatie is met de ontwikkelingen meegegroeid. We zijn beter, groter en meer volwassen geworden. Zowel in werkprocessen als in automatisering en organisatiegraad. In 1998 jaar vormden Cees en ik de ruggengraat van ons bedrijf. Nu zijn we dat samen met onze algemeen directeur Frans Dagelet en onze managing consultants. De programmamanagers voeren de inkoopverbeterprogramma’s uit bij klanten en dit aantal groeit gestaag. Cees fungeert voor hen als sparringpartner en coach. Door te spiegelen en kennis en ervaring te delen houdt hij onze organisatie scherp op waar we voor staan. Cees stuurt onze medewerkers op de resultaten bij onze klanten en biedt daarvoor de noodzakelijke kaders.’

Cees: ‘Caroline houdt zich voornamelijk bezig met de acquisitie van nieuwe klanten en de werving van nieuwe adviseurs. Die werving doen we zelf, omdat we geweldig scherp letten op de persoonlijkheid, vaardigheden, kennis en ervaring van onze mensen. Mensen die bij Emeritor werken, moeten waarde toevoegen aan klanten en collega’s. Daarom gebruiken we bij kennismakingsgesprekken drie kernwaarden altijd als lakmoesproef. Zijn het betrouwbare, gepassioneerde en initiatiefrijke professionals? Delen ze al hun kennis en kunde? En willen ze resultaten boeken boven verwachtingen?’

Caroline: ‘Ook diversiteit is cruciaal om de juiste match te maken tussen onze medewerkers en onze klanten. Onze klanten zijn heel divers, zowel in de branches waarin ze actief zijn als in cultuur en organisatievormen. We hebben een geweldig team van goede, gemotiveerde, loyale en hardwerkende mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Ieder van hen levert vanuit eigenheid en specialisme een belangrijke bijdrage aan klanttevredenheid. Als team maken wij het verschil. Ik vind het daarom belangrijk dat ze zich bij ons thuis voelen, goed in hun vel zitten en zich blijven ontwikkelen. Ik pols met regelmaat hoe onze medewerkers ervoor staan. We zijn zakelijk en professioneel, maar ook open en familiair.’

Ontzorgen als missie en inkooppotentieel als onderscheidend vermogen

Cees: ‘Als we naar de toekomst kijken, is er voor Emeritor nog heel veel groeipotentieel aanwezig; zowel in de markt als in onze eigen organisatie. Toch sturen wij niet op omzetgroei, maar op nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening. In de breedte door onze diensten bij meer bedrijven en aanbestedende diensten in te zetten. In de diepte door onze inkoopspecialismen verder uit te breiden. Het is net als met ons Inkoopvolwassenheidsmodel. Elke trede brengt ons -met het klantenbelang voor ogen- hoger in professionaliteit, kennis en ervaring en in elke trede die we nemen, ligt een deel van ons track record met bewezen resultaten, besloten.’