“Mijn passie voor het inkoopvak was zo groot geworden dat ik heel graag in een omgeving wilde werken waar inkoop altijd centraal staat.”

 

Maarten Erasmus

Managing Consultant Emeritor

Maarten Erasmus

Vak geleerd bij Philips

Ik heb het vak geleerd bij Philips. Midden jaren negentig van de vorige eeuw was Philips een van de eerste bedrijven in de wereld die strategische inkoop invoerde.

In 2003 begon het bij mij te kriebelen. Mijn passie voor het inkoopvak was zo groot geworden dat ik heel graag in een omgeving wilde werken waar inkoop altijd centraal staat; een bedrijf dat inkoop als core business heeft. Dus maakte ik de overstap naar Emeritor.

De inkoop van morgen

Inkoop is steeds professioneler geworden. Organisaties krijgen steeds meer oog voor het inkoopvolume en het belang daarvan voor de totale performance. Bij veel organisaties heeft inkoop zich ontwikkeld van een bestelafdeling tot een volwassen en strategisch gepositioneerd bedrijfsproces.

Aan de andere kant zijn ook de toeleveranciers volwassener geworden. Als gevolg daarvan zijn veel organisaties meer gaan uitbesteden. Dat begon eerst met non product related producten en diensten. Zoals de aanschaf en het onderhoud van kopieerapparaten en de catering. Langzamerhand worden er echter ook steeds meer kritieke werkprocessen uitbesteed. Zoals tekenwerk (DTP), het produceren van onderdelen/halffabricaten benodigd voor het eindproduct of zelfs de ontwikkeling van producten en diensten. Er zijn nu al organisaties waar het inkoopvolume 90% van de omzet bedraagt. Ik ben ervan overtuigd dat die trend zich doorzet en misschien wel eindigt in virtuele organisaties.

Het netwerk van leveranciers om een organisatie heen wordt daarmee steeds groter. Ze werken kortstondig samen voor de duur van het project en hebben weinig verbinding met de inkopende organisatie of met elkaar. Toch zullen leveranciers moeten voldoen aan de vraag van de inkopende organisatie. Als dat proces niet goed gemanaged wordt, bestaat de kans dat er een toren van Babel ontstaat. De uitdaging is groot. Hoe zorg je ervoor dat leveranciers elkaar en de eigen organisatie goed begrijpen en gaan samenwerken?

Omdat de producten, diensten of processen die uitbesteed worden, dichter op de core business van een organisatie zitten, gaan veel organisaties lange termijn relaties aan met leveranciers. Daarmee ontstaat een tweede grote uitdaging. Want hoe zorg je ervoor dat leveranciers, binnen de comfortzone van een lange termijn contract, zichzelf blijven verbeteren, blijven innoveren en mee blijven denken?

Contract- en leveranciersmanagement als antwoord

Contract- en leveranciersmanagement is het antwoord op die uitdagingen: het bewaken van de voortgang, het meten van de prestaties, het organiseren van lean-sessies, het herbenoemen van efficiencydoelstellingen en dergelijke.

Contract- en leveranciersmanagement is een vak apart dat om veel aandacht en expertise vraagt, maar dat in de praktijk nogal eens overschaduwd wordt door de aandacht voor het offertetraject. Het moet uitgevoerd worden onder regie van inkoop. De verantwoordelijkheid die inkoop daarmee draagt is groot, zeker in organisaties waar veel uitbesteed is en de eigen basisorganisatie zo efficiënt en klein mogelijk is ingericht.
Inkoop blijkt doorgaans niet voldoende geëquipeerd om hier goede invulling aan te geven. Ik verwacht daarom dat organisaties in toenemende mate ervoor gaan kiezen om dit onderdeel van inkoop op permanente basis uit te besteden.

Ontwikkeling Emeritor

Emeritor speelt in op deze ontwikkelingen door klanten, geïntegreerd in de inkoopverbeterprogramma’s, permanente services aan te bieden, die helpen om contract- en leveranciersmanagement goed uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen en volgen van KPI’s, het inrichten van een inkoopdesk, e-procurement, contractbeheer, het bij elkaar brengen van leveranciersteams, updates van financiële analyses, werkkapitaal programma’s en dergelijke.

Voor onze eigen organisatie betekent dit dat we ons blijven ontwikkelen op strategisch niveau, zodat we kansen in de inkoopmarkt blijven vertalen naar een goed gefundeerd advies en realistische besparingspotentie. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers met het daadwerkelijk realiseren van die besparingen, met veel aandacht voor de uitvoering van alle gemaakte plannen. We investeren in mensen die extra services in contract- en leveranciersmanagement kunnen verlenen en de klant bij de les houden of taken uit handen nemen.

Een inkoopwereld te winnen

Wij bevinden ons dagelijks in de inkooppraktijk van onze opdrachtgevers. Daar krijgen we iedere keer weer de bevestiging dat er nog ongelofelijk veel te realiseren is op het gebied van kostenbesparingen en kwaliteits- en procesverbeteringen. Zelfs als het gaat om de inkoop van commodities. Tien jaar geleden zeiden we tegen elkaar dat we aan het begin stonden van een enorme ontwikkeling op ons vakgebied. Nu zeg ik nog steeds hetzelfde: we staan nog maar aan het begin. Dat is mijn stellige overtuiging.