Pareto analyse

De pareto analyse stelt dat voor de meeste organisaties geldt dat 20% van de uitgaven is ondergebracht bij 80% van de leveranciers. Deze analyse geeft inzicht in de verhoudingen van het inkoopvolume ten aanzien van de aantal leveranciers en facturen.