Pas op met de CO2-prestatieladder

In steeds meer (Europese) aanbestedingsprocedures wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde CO2-prestatieladder. Naar mate ondernemingen (en/of hun leveranciers) minder CO2 uitstoten kunnen zij een hogere plek op de ladder innemen en in aanmerking komen voor een certificaat. Een hogere score op de ladder wordt vaak beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. In het bezit zijn van een certificaat levert een inschrijver dus een voordeel op in het kader van aanbestedingsprocedures.

In een recente zaak van Dura Vermeer tegen Prorail had Dura Vermeer van Prorail in het kader van een aanbestedingsprocedure geen fictieve korting ontvangen omdat zij niet tijdig het ‘CO2-certificaat’ van haar onderopdrachtnemer Movares had ingediend. Dura Vermeer eindigde daardoor als tweede. Dura Vermeer kwam in kort geding tegen de voorlopige gunningsbeslissing in het geweer en met succes. Zij mocht volgens de rechter alsnog het certificaat van Movares aanleveren. Daardoor kwam Dura Vermeer uiteindelijk alsnog voor gunning in aanmerking. (Vzr. Rb. Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2014:3251.)  Uit de uitspraak lijkt te volgen dat het werken met de CO2-prestatieladder in het kader van de gunning is toegestaan, maar is dat eigenlijk wel zo?

Bron: Binnenlands Bestuur.nl

×

Op deze pagina