Prinsjesdag

De rol van de media is bepalend voor de ontwikkeling van de economie. We zien steeds meer dat door de media geschetste doemscenario’s directe invloed hebben op de uitgaven van de consumenten. Eigenlijk hebben we positieve berichten nodig op basis van gefingeerde cijfers die ons een rooskleurig beeld van de toekomst en optimisme geven.

De rol van de media is bepalend voor de ontwikkeling van de economie. We zien steeds meer dat door de media geschetste doemscenario’s directe invloed hebben op de uitgaven van de consumenten. Eigenlijk hebben we positieve berichten nodig op basis van gefingeerde cijfers die ons een rooskleurig beeld van de toekomst en optimisme geven.

De media hebben een zekere invloed op de economie. Iedere dag voorziet zij de mensen van financiële informatie over bijvoorbeeld de beurs koersen, rentestanden, faillisements berichten (de zoveelste!), ontslagen, bezuinigingen etc. Dit laat de mensen in een bepaalde gemoedstoestand bij hun economische afwegingen (wat is de beste keuze?).

De media kunnen zaken aandikken of afzwakken. De consument moet positiever gestemd worden door bijvoorbeeld reclame die hem stimuleert om meer te consumeren, dit draagt bij aan een betere economie.

Ook Prinsjesdag kan hier een grote invloed uitoefenen, waarin de nieuwe Koning zich aan een economische vooruitblik waagt en de laatste vooruitzichten van de overheid presenteert. Vervolgens wordt dit door de media versterkt of afgezwakt. Afhankelijk van dit soort berichten reageert Nederland. Is het positief dan is Nederlandse consument minder terughoudend, bij negatieve berichtgeving houden de consumenten de hand op de knip…