Public Procurement Research Centre (PPRC) operationeel per 21 mei 2013

De Universiteit Utrecht en Universiteit Twente bundelen hun krachten op het onderzoeksterrein van inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Dit resulteert in de oprichting van het Public Procurement Research Centre (PPRC). Het PPRC richt zich uitsluitend op onderzoek en op aan onderzoek gerelateerde activiteiten – met een sterk interdisciplinair karakter – op het terrein van de inkoop en aanbesteding in ruime zin.

Bron: UTwente.nl

De Universiteit Utrecht en Universiteit Twente bundelen hun krachten op het onderzoeksterrein van inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Dit resulteert in de oprichting van het Public Procurement Research Centre (PPRC). Het PPRC richt zich uitsluitend op onderzoek en op aan onderzoek gerelateerde activiteiten – met een sterk interdisciplinair karakter – op het terrein van de inkoop en aanbesteding in ruime zin. De universiteiten combineren hun onderzoek vanuit twee invalshoeken. Utrecht is, onder leiding van professor Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en Internationaal Aanbestedingsrecht, sterk gericht op de juridische aspecten van inkopen en aanbesteden. Vanuit Twente ligt de focus op bedrijfskundig en bestuurskundig onderzoek onder leiding van professor Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector. De beide hoogleraren vormen de dagelijkse leiding van het PPRC.