Publieke sector

Publieke sector

Inkoop in de publieke sector vraagt om een specifieke aanpak en specifieke kennis en kunde. De publieke sector draagt immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid die invloed heeft op het inkoopbeleid. De sector speelt als opdrachtgever door haar aard en omvang een bijzondere rol en heeft niet zelden een belangrijke invloed in de betrokken inkoopmarkten. Emeritor begrijpt deze bijzondere positie als geen ander.

Al sinds 1998 mogen wij publieke organisaties tot onze klanten rekenen. Zo waren we betrokken bij de PIA-organisatie (Professioneel Inkopen en Aanbesteden) en de ontwikkeling en uitvoering van de MSU+ methodiek, een volwassenheidsmeting die het verbeterpotentieel van aanbestedende diensten inzichtelijk maakt.

We weten goed wat er in de sector speelt en bieden daar passende oplossingen voor met ons dienstenaanbod. Onderstaande enkele vragen waarop wij u graag het antwoord kunnen geven;

  • We hebben een tekort aan inkoopcapaciteit. Waar vinden we de beste, tijdelijke professional?
  • Ons percentage onrechtmatige inkooptrajecten is te hoog. Hoe krijgen we onze inkoopprocessen goed ingeregeld?
  • Geven we ons geld wel effectief en efficiënt uit?

Omdat we weten dat u geen onnodige tijd wilt verspillen, voeren we onze opdrachten op een pragmatische en bewezen manier uit. U ontvangt geen dikke rapporten, maar een helder verwoord praktisch plan. Samen met u geven we het juiste antwoord op uw vraag.

Rijksoverheid √

Emeritor is partner van de Rijksoverheid voor Inkoopadviesdiensten op basis van de Rijksbrede aanbesteding Inkoopadviesdiensten.

Lees verder ...

Decentrale Overheid √

Decentrale overheidsorganisaties hebben te maken met teruglopende budgetten en meer taakstellingen. Ondertussen vragen burgers en bedrijven om een betere dienstverlening.

Lees verder ...

Onderwijs √

Onder druk van de bezuinigingen en ombuigingen in het onderwijs zien schoolbestuurders inkoop steeds vaker als een middel om te besparen.

Lees verder ...


 

Edwin BIjlsma

Uw contactpersoon

Edwin Bijlsma


 


 

Outsourcing Hub