Publieke sector

Inkoop in de publieke sector vraagt om een specifieke aanpak en specifieke kennis en kunde. De publieke sector draagt immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid die invloed heeft op het inkoopbeleid. De sector speelt als opdrachtgever door haar aard en omvang een bijzondere rol en heeft niet zelden een belangrijke invloed in de betrokken inkoopmarkten. Emeritor begrijpt deze bijzondere positie als geen ander.

Al 20 jaar mogen wij publieke organisaties tot onze klanten rekenen. Zo waren we betrokken bij de PIA-organisatie (Professioneel Inkopen en Aanbesteden) en de ontwikkeling en uitvoering van de MSU+ methodiek, een volwassenheidsmeting die het verbeterpotentieel van aanbestedende diensten inzichtelijk maakt. Emeritor heeft gecertificeerde MSU+ auditors die ruime ervaring hebben met het uitvoeren van deze MSU-metingen.

We weten dus goed wat er in de sector speelt en bieden daar passende oplossingen voor met ons dienstenaanbod.

Rijksoverheid √

Emeritor is partner van de Rijksoverheid voor Inkoopadviesdiensten op basis van de Rijksbrede aanbesteding Inkoopadviesdiensten.

Lees verder ...

Decentrale Overheid √

Decentrale overheidsorganisaties hebben te maken met teruglopende budgetten en meer taakstellingen. Ondertussen vragen burgers en bedrijven om een betere dienstverlening.

Lees verder ...

Onderwijs √

Onder druk van de bezuinigingen en ombuigingen in het onderwijs zien schoolbestuurders inkoop steeds vaker als een middel om te besparen.

Lees verder ...


 

Edwin BIjlsma

Uw contactpersoon

Edwin Bijlsma


 


 

Outsourcing Hub


 

Quotes van klanten...

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ebbing Osinga, SVB

"Er is wederzijds vertrouwen en Emeritor heeft bewezen de kennis, ervaring en capaciteit in huis te hebben waarmee wij geholpen zijn."

Patrick Spigt, Gemeente Haarlem

“De wisselwerking tussen de kennis en ervaring van Emeritor en onze kennis over onze organisatie en de gemeentelijke financiële huishouding heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen.”