Publieke thema's

Met 20 jaar ervaring in de publieke sector en ruim 1000 manjaar gecombineerde werkervaring, kennen we het klappen van de zweep in de sector. We weten welke issues er spelen en bieden daar passende oplossingen voor. Alles met als doel om u te helpen te optimaliseren, besparen, ondersteunen of verbeteren.
Capaciteit
Onrechtmatigheid
Efficiency

We hebben een tekort aan inkoopcapaciteit. Waar vinden we de beste, tijdelijke professional?

U wilt uw inkoopteam tijdelijk uitbreiden met een inkoopprofessional met bewezen kennis en ervaring? Voor het invullen van een allround inkoopfunctie, voor interim-management, voor het begeleiden van specifieke aanbestedingstrajecten of voor het opzetten en uitvoeren van contractmanagement. De professional van uw keuze neemt niet alleen de juiste kennis en ervaring mee, maar past ook in uw organisatie, wordt snel productief en boekt concrete en blijvende resultaten.

 

Emeritor professionals leveren dat. En nog meer. Ze brengen daad- én denkkracht mee. Ze zijn creatief, denken in oplossingen en zijn getraind in het schetsen van de best passende scenario’s binnen de kaders van de aanbestedingswet en binnen uw organisatiedoelstellingen, werkwijzen en cultuur. Ze zijn pragmatisch, sociaal vaardig en functioneel eigenwijs, gedreven door hun ambitie om voor uw organisatie het beste resultaat te boeken. In alle opzichten.

 

Onze Emeritor professionals komen bovendien nooit alleen. Ze nemen virtueel collega’s mee, die net zoals zij bij ons in vaste dienst zijn. Ze vormen samen een rijk team inkoopspecialisten van alle denkbare niveaus, die verbonden zijn door liefde voor het vak en elkaar aanvullen in ervaring en in product-, proces- en marktkennis van de verschillende inkoopcategorieën. Ze ontmoeten elkaar tijdens de Emeritor trainingen en workshops, maar vinden elkaar ook virtueel in het digitale Emeritor-kennisplatform, waar onder andere best practices en praktijktips gedeeld worden. Zo bieden ze samen nog meer kennis en toegevoegde waarde aan uw organisatie.

Ons percentage onrechtmatige inkooptrajecten is te hoog. Hoe krijgen we onze inkoopprocessen goed ingeregeld?

Uw inkoopfunctie lijkt goed georganiseerd, maar toch is het mogelijk dat budgethouders te goeder trouw andere inkoopprocedures volgen dan die intern vastgelegd en afgesproken zijn. Waar gaat het in de praktijk mis? Welke stappen in uw inkoopprocessen sluiten niet goed op elkaar of op de praktijk aan? Welke kennis en competenties ontbreken er? Wat kunt u doen om dit alles te verbeteren?

 

Emeritor helpt u om antwoorden te vinden op die vragen. Op een pragmatische en bewezen manier. We voeren een inkoopanalyse uit die gebaseerd is op het Emeritor inkoophuis en het Emeritor volwassenheidsmodel. We analyseren alle onderdelen van uw inkoopfunctie, nemen interviews af, scannen uw procedures en maken een kwantitatieve inkoopscan. Dankzij onze inkoopkennis en bewezen ervaring met aanbestedingen kunnen we de verzamelde input snel met elkaar verbinden en goed onderbouwde conclusies trekken ten aanzien van eventuele onrechtmatigheden in de spend en inhoudelijke aanbestedingsrechtelijke afwegingen.

 

Over de resultaten van de analyse schrijven we geen dikke adviesrapporten. We verwoorden onze bevindingen in heldere conclusies en een pragmatisch en haalbaar verbeterplan. Inclusief acties, smart doelstellingen en een reële planning waarmee u direct aan de slag kunt. En als u dat wenst, ondersteunen we u in de uitvoering daarvan graag met onze kennis, ervaring en capaciteit.

Geven we ons geld wel effectief en efficiënt uit? Hoe halen we het maximale uit inkoop?

Draagt uw inkoop kwalitatief en financieel voldoende bij aan het realiseren van uw missie en ambities? Of kunt u meer waarde halen uit de samenwerking en contractafspraken met uw leveranciers? Is uw inkoopfunctie optimaal georganiseerd en worden alle afgesproken contracten, processen en inkooptools organisatie breed goed gebruikt?

 

Emeritor helpt u om antwoorden te vinden op deze vragen met een pragmatische, geïntegreerde programma aanpak. We bepalen de inkoopvolwassenheid van uw organisatie aan de hand van een inkoopanalyse (link naar Emeritor inkoophuis, het Emeritor volwassenheidsmodel): we nemen interviews af, scannen uw procedures en maken een kwantitatieve inkoopscan. Indien gewenst kunnen we ook een MSUplus meting verrichten, we hebben hiervoor gecertificeerde auditors in huis.

 

Over de resultaten van de analyse schrijven we geen dikke adviesrapporten. We verwoorden onze bevindingen in heldere conclusies en een pragmatisch en haalbaar verbeterplan. Inclusief acties, smart doelstellingen en een reële planning waarmee u direct aan de slag kunt. En als u dat wenst, ondersteunen we u in de uitvoering daarvan graag met onze kennis, ervaring en capaciteit.

Quotes van klanten...

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ebbing Osinga, SVB

"Er is wederzijds vertrouwen en Emeritor heeft bewezen de kennis, ervaring en capaciteit in huis te hebben waarmee wij geholpen zijn."

Patrick Spigt, Gemeente Haarlem

“De wisselwerking tussen de kennis en ervaring van Emeritor en onze kennis over onze organisatie en de gemeentelijke financiële huishouding heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen.”

>150

Uitgevoerde projecten in 2017

>50

Opdrachtgevers in 2017

>40

Eigen adviseurs in dienst

>500

manjaar gecombineerde ervaring