Puzzelen

In een verloren moment wil ik me nogal eens verliezen in het oplossen van een puzzel. Zeker in het weekend installeer ik me graag op de bank met de puzzel uit de weekendkrant.

Ook bij klanten is het vaak een kwestie van puzzelen, maar dan met de klant erbij.

In een verloren moment wil ik me nogal eens verliezen in het oplossen van een puzzel. Zeker in het weekend installeer ik me graag op de bank met de puzzel uit de weekendkrant.

Ook bij klanten is het vaak een kwestie van puzzelen, maar dan met de klant erbij. De puzzel bestaat dan uit het vinden van een antwoord op de vraag: wat is de beste oplossing voor de klant? Gaan we door op de manier zoals er al jaren gewerkt wordt, of kiezen we voor een andere aanpak?

De klant heeft in de loop van de tijd een manier van werken ontwikkeld die op dat moment goed aansloot bij de bedrijfssituatie. Een aantal jaren later merken bedrijven vaak dat de tijd niet heeft stilgestaan en dat sommige bedrijfsprocessen niet meer helemaal goed aansluiten op de werkwijze van vandaag. En dan sla je aan het puzzelen: met de opdrachtgever, met alle betrokken afdelingen, met je collega’s en ook met de huidige leverancier(s). Leveranciers kunnen vaak haarfijn aangeven waar de processen voor hen op dit moment wat stroef lopen en wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn.

Uiteindelijk is het een kwestie van het goed in elkaar laten vallen van alle puzzelstukjes: een essentieel onderdeel van het inkoopproces, resulterend in het juiste Plan van Eisen!