‘Rijksoverheid gunt enkelvoudig onderhands onder de € 50.000,–‘

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire uitgebracht met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet 2012) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire uitgebracht met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet 2012) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld.

De grensbedragen voor het toepassen van de procedures onder de Europese drempelwaarde zijn:

Soort opdracht

Grensbedrag ex BTW

Aangewezen procedure

Levering of dienst

tot € 50.000

enkelvoudig onderhandse procedure

 

vanaf € 50.000,– tot de drempelwaarde

meervoudig onderhandse procedure

 

met duidelijk grensoverschrijdend belang

nationale aanbesteding (publicatie)

Werk

tot € 150.000

enkelvoudig onderhandse procedure

 

vanaf € 150.000,– tot € 1.500.000,–

meervoudig onderhandse procedure

 

met duidelijk grensoverschrijdend belang

nationale aanbesteding (publicatie)

 

vanaf 1.500.000,– tot de drempelwaarde

nationale aanbesteding (publicatie)

 

Download “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde”

Bron: Rijksoverheid.nl
×

Op deze pagina