Liever meer tijd voor aanbesteden

Inge Norbruis (Managing Consultant bij Emeritor), publiceerde in Trouw een scherpe reactie op het aannemen van schoonmakers door het Rijk. Ze vindt dat de overheid beter aandacht kan besteden aan een eerlijk aanbestedingsproces om de positie van facilitaire medewerkers te verbeteren.

“Als de overheid haar besluit om schoonmakers in dienst te nemen baseert op de afspraak in het regeerakkoord (…), slaat zij de plank mis. Juist door prijserosie in het aanbestedingsproces te voorkomen, verbetert zij de positie van schoonmaakbedrijven en daarmee van werknemers. Daar valt echt winst te behalen.”

Lees het hele artikel van Inge Norbruis uit Trouw: Inge Norbruis over de Rijksschoonmaakorganisatie vs aanbesteden

Wat is de Rijksschoonmaakorganisatie?

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) is bedoeld om de positie van schoonmakers te verbeteren. Schoonmakers vinden zichzelf weinig zichtbaar in de organisatie en willen graag meer erkenning voor hun werk. In het regeerakkoord beloofde het kabinet om werknemers in de facilitaire dienstverlening meer bij de organisatie te betrekken. Door schoonmakers als ambtenaar in dienst te nemen, worden ze ‘gewone’ collega’s. 

“Met deze inbesteding (de RSO) is het signaal gegeven dat schoonmaakmedewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan het goed functioneren van de overheidsorganisatie.”
-Uit Overeenkomst Arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

Op rijksoverheid.nl werd op 6 februari de overeenkomst tussen het Rijk en de vakbonden aangekondigd: Schoonmakers komen in dienst bij de Rijksoverheid.

×

Op deze pagina