Schaarste personeel of verkeerde afspraken?

Tijdens intakegesprekken krijg ik bij veel klanten de opmerking dat het – ondanks de crisis – lastig is om aan bekwaam personeel te komen. Dit kan betrekking hebben op uitzendkrachten, detacheringskrachten of bij Werving & Selectie voor vast personeel.

Het verbaast mij steeds weer dat dit voor een feit wordt aangenomen.

Tijdens intakegesprekken krijg ik bij veel klanten de opmerking dat het – ondanks de crisis – lastig is om aan bekwaam personeel te komen. Dit kan betrekking hebben op uitzendkrachten, detacheringskrachten of bij Werving & Selectie voor vast personeel.

Het verbaast mij steeds weer dat dit voor een feit wordt aangenomen. Sommige beroepsgroepen zijn inderdaad schaars en worden in de toekomst waarschijnlijk nog schaarser (tenminste, voor zover ik uitspraken durf te doen over hoe de economie zich zal ontwikkelen…), maar waar het uiteindelijk vaak op neerkomt is dat er gewoon geen concrete afspraken zijn gemaakt met de intermediairs.

Veel contracten met intermediairs zijn dusdanig opgesteld dat er voor de intermediair weinig redenen zijn om, samen met de opdrachtgever, goed te zoeken.

Nu is het voor ons (ik spreek ook even voor mijn collega’s hoewel ik het ze niet allemaal persoonlijk heb gevraagd) niet bijzonder om contracten tegen te komen waar geen resultaatsverplichtingen in zijn afgesproken. Terwijl het zo simpel kan zijn!

Het afspreken van resultaatsverplichtingen is eigenlijk een van de grondbeginselen van inkopen, of het nu personeel of een ICT-systeem betreft. Je wilt toch immers dat je leveranciers nakomen wat ze beloven?

Zoals genoemd zijn sommige beroepsgroepen inderdaad schaars. Maar juist dan is het belangrijk om zeker te weten dat je intermediairs alles op alles zetten om de lege werkplekken binnen je organisatie in te vullen.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar intermediairs zijn ook vaak heel goede reisgidsen.

Zorg er wel voor dat je een directe vlucht naar Rome bij ze boekt, en niet alleen een hotel in de stad waarbij je zelf maar moet kijken hoe je uiteindelijk in die stad terecht komt.