Publieke sector

Publieke sector

Inkoop in de publieke sector vraagt om een specifieke aanpak en specifieke kennis en kunde. De publieke sector draagt immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid die invloed heeft op het inkoopbeleid. De sector speelt als opdrachtgever door haar aard en omvang een bijzondere rol en heeft niet zelden een belangrijke invloed in de betrokken inkoopmarkten. Emeritor begrijpt deze bijzondere positie als geen ander.

Al meer dan 17 jaar mogen wij publieke organisaties tot onze klanten rekenen. Zo waren we betrokken bij de PIA-organisatie (Professioneel Inkopen en Aanbesteden) en de ontwikkeling en uitvoering van de MSU+ methodiek, een volwassenheidsmeting die het verbeterpotentieel van aanbestedende diensten inzichtelijk maakt. Emeritor heeft gecertificeerde MSU+ auditors die ruime ervaring hebben met het uitvoeren van deze MSU-metingen.

De inkoopfunctie binnen de publieke sector is volop in beweging. Een aantal doelstellingen en thema’s zijn van belang:

 • Rechtmatigheid
 • Doelmatigheid
 • EMVI
 • Duurzaam inkopen
 • Social return
 • Innovatie
 • Contractmanagement
 • Aanbestedingswet 2016

De medewerkers van Emeritor beschikken niet alleen over kennis over inkoopprocessen, maar houden ook rekening met organisatiesensitiviteit en politieke- en bestuurlijke keuzes.

Ervaring hebben we opgedaan bij onder andere:

 • Waterschappen
 • ZBO’s (zelfstandig bestuursorgaan)
 • IUC’s (inkooopuitvoeringscentra)
 • NGO’s (Non Governmental Organisations)

Emeritor helpt u ook om inkoopdoelstellingen te halen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en de mogelijkheden.