Decentrale overheid

Decentrale overheid

Decentrale overheidsorganisaties hebben te maken met teruglopende budgetten en meer taakstellingen. Ondertussen vragen burgers en bedrijven om een betere dienstverlening. Daarvoor werken overheidsorganisaties steeds vaker samen op inhoudelijk vlak, om kennis te delen en effectief en efficiënt taken uit te voeren. En dan moet ook nog eens worden voldaan aan de rechtmatigheidseisen.

Inkoopthema’s binnen de decentrale overheid:

  • Doelmatigheid
  • Minimaliseren rechtsmatigheidsrisico’s
  • Contractmanagement - hoe kunnen we sturen op gemaakte afspraken
  • Sturen op accurate informatie
  • De juiste mensen

Emeritor heeft een professioneel team van Europees aanbestedingsadviseurs, aanbestedingsjuristen, materiedeskundigen en contractmanagers. Dat maakt ons de ideale partner voor het professionaliseren van de inkoop bij onder andere Gemeenten, Provincies, Veiligheidsregio’s, en Waterschappen.


 

Edwin BIjlsma

Uw contactpersoon

Edwin Bijlsma