Onderwijs

Onderwijs

Onder druk van de bezuinigingen en ombuigingen in het onderwijs zien schoolbestuurders inkoop steeds vaker als een middel om te besparen. Maar besparing mag echter niet leiden tot het verlies van kwaliteit op scholen en educatieve instellingen. Emeritor bespaart met alternatieve- en traditionele inkoopmethoden in uw organisatie. Met focus op de kosten, maar met behoud van kwaliteit.

Thema’s binnen de educatieve sector:

  • Europees Aanbesteden
  • Strategisch inkopen van ICT
  • Samenwerking schoolbesturen
  • Inkoop van facilitaire diensten

 

Edwin BIjlsma

Uw contactpersoon

Edwin Bijlsma