Inkoopverbetersubsidie Ministerie VWS

Welke doelstellingen heeft u voor 2018? Kosten besparen? Proces optimaliseren? Meer doen met minder middelen? Wij kunnen u helpen bij het realiseren van uw doelstellingen.
Op basis van een analyse wordt voor u een plan opgesteld om u te helpen doelstellingen (sneller) te halen.

Het ministerie van VWS stelt dit jaar subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die hun inkoop willen verbeteren. Met de subsidie kunnen instellingen laten onderzoeken welke kansen er liggen en een plan van aanpak laten opstellen voor de verbetering van hun inkoopfunctie, op welk terrein dan ook.

VWS stelt als belangrijkste voorwaarde dat de kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan, wordt gedeeld met bestuurders van andere zorginstellingen, zodat de sector als geheel er van kan profiteren.

Voorwaarden voor de subsidie:

  • uw organisatie heeft een omzet van > 10 miljoen;
  • uw organisatie is Wlz-gefinancierd;
  • u heeft bestuurlijke commitment.

Uitgangspunten zijn:

  • Dat een Financiële en Kwalitatieve analyse van de inkoopfunctie gemaakt wordt;
  • Naar aanleiding hiervan een inkoopverbeterplan opgesteld wordt;
  • Deze werkzaamheden nog gefactureerd worden uiterlijk maart 2018 (in tegenstelling tot eerdere berichten);
  • Dat het vervolg is: een inkoop-verbetertraject waarin jullie je door een externe partij laten begeleiden;
  • Het organiseren van 2 showcases in jullie netwerk bij voorkeur door de bestuurder;
  • Dat de instelling de helft betaalt. De financiële bijdrage van VWS is maximaal €10.000.

Download hieronder de uitgebreide informatie over de subsidie.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer