Sluit uw afdeling personeelszaken

Directies blijven navelstaren naar hun personeel, terwijl het succes van hun bedrijf allang afhangt van de positie in het netwerk. Het gaat er niet om of je goed personeel hebt, maar of je goede leveranciers hebt.

De beste leveranciers zijn deskundiger, sneller, innovatiever, mondialer; daar kun je zelf nooit aan tippen. Mis je de connecties in je netwerk, dan kun je het schudden. Sluit je afdeling personeelszaken en investeer in het aantrekken van topleveranciers.

Gepubliceerd: CFO Magazine, april 2014

Directies blijven navelstaren naar hun personeel, terwijl het succes van hun bedrijf allang afhangt van de positie in het netwerk. Het gaat er niet om of je goed personeel hebt, maar of je goede leveranciers hebt.

De beste leveranciers zijn deskundiger, sneller, innovatiever, mondialer; daar kun je zelf nooit aan tippen. Mis je de connecties in je netwerk, dan kun je het schudden. Sluit je afdeling personeelszaken en investeer in het aantrekken van topleveranciers.

Groei

Uit hun jaarverslagen blijkt dat de externe kosten van AEX-bedrijven in drie jaar tijd met 2,2% zijn gestegen tot 76% van de totale inkomsten. In diezelfde periode daalde de verhouding tussen personeelskosten en inkomsten met 3,5%, tot minder dan 10%. De omzet van deze AEX bedrijven is in die drie jaar sterk gegroeid. Die groei werd dus bereikt met leveranciers, niet met medewerkers.

Het wordt voor een bedrijfsleiding moeilijk vol te houden dat personeel je belangrijkste asset is. Als dat zo is, waarom namen deze bedrijven dan niet meer mensen aan? En waarom bleven de salariskosten per medewerker gelijk? Sterker nog, als je de inflatie meeweegt gingen ze er in salaris zelfs op achteruit! Hoeveel belang hecht je dan aan je eigen medewerkers?

Inkopen

Het is duidelijk dat de AEX bedrijven ervoor kiezen om meer in te kopen en niet meer autonoom proberen te groeien. Als de omzet groeit en het aantal medewerkers gelijk blijft is het niet verassend dat de arbeidsproductiviteit van hun medewerkers enorm toeneemt. Je zou dit kunnen toeschrijven aan het personeelsbeleid, maar dat is natuurlijk onzin. Die toename is volledig te danken aan de inzet van meer en betere leveranciers.

Natuurlijk

Wat betekent dit? Je zou de conclusie kunnen trekken dat het slim is om meer in te kopen. Bij wijze van strategie. Die vlieger gaat helaas niet op. Dat zou te makkelijk zijn. Er is onderzoek gedaan waaruit bleek dat er geen verband is tussen het succes van een onderneming en de inkoopquote. Maar wat betekent het dan wel?

Wat bij deze AEX bedrijven gebeurt is het gevolg van een natuurlijk proces. Er komen steeds meer werkzaamheden, waarin leveranciers zich specialiseren. Of omgekeerd: Er komen steeds meer bedrijven die bepaalde taken beter of goedkoper kunnen. Naarmate het aanbod beter wordt, zullen meer werkzaamheden in aanmerking komen voor outsourcing of inkoop. Dit verklaart de trend. Je kiest er dus niet voor om meer in te kopen, maar het gebeurt gewoon.

Strategie

De betere strategie is om mee te liften op ontwikkelingen in de inkoopmarkt. De partij met het beste inkoopmanagement is het best in staat om van nieuwe kansen te profiteren of nieuwe kansen te creëren.

Samenvoegen

Dit laatste is misschien wel de belangrijkste trend van dit moment. Waar tot voor kort de aandacht uitging naar “business process outsourcing”, ligt nu de focus op het samenvoegen van partijen om zo tot nieuwe oplossingen en producten te komen. De koplopers in de markt, waartoe de AEX-bedrijven behoren, hebben alle niet-kernactiviteiten wel zo’n beetje uitbesteed. Nu richten zij zich op het samenvoegen van kwaliteiten van leveranciers om zo tot nieuwe kernactiviteiten te komen, die zij in hun eentje nooit zouden kunnen ontwikkelen. Het managen van dit proces is de nieuwe uitdaging voor de inkoopmanager van vandaag.