Sportbonden: word Lean!

9 April 2014: ’Sportbonden staan diep in het rood’ zo staat te lezen op de website van het Algemeen Dagblad. Als gevolg van gebrek aan sponsorinkomsten, teruglopende ledentallen en lagere inkomsten uit de Lotto zijn er financiële problemen, aldus het onderzoek van het AD. Het lijkt erop dat sportbonden vooral gefocust zijn op de inkomsten en minder op de uitgaven. Een goede oplossing is er niet direct maar fusies kunnen uitkomst bieden. Maar waarom staan bonden afwijzend tegen fusiegesprekken met andere bonden of zijn op z´n minst terughoudend? En als er sprake zou zijn van samenwerking, dan is het op het gebied van de sport zelf.

9 April 2014: ’Sportbonden staan diep in het rood’ zo staat te lezen op de website van het Algemeen Dagblad. Als gevolg van gebrek aan sponsorinkomsten, teruglopende ledentallen en lagere inkomsten uit de Lotto zijn er financiële problemen, aldus het onderzoek van het AD. Het lijkt erop dat sportbonden vooral gefocust zijn op de inkomsten en minder op de uitgaven. Een goede oplossing is er niet direct maar fusies kunnen uitkomst bieden. Maar waarom staan bonden afwijzend tegen fusiegesprekken met andere bonden of zijn op z´n minst terughoudend? En als er sprake zou zijn van samenwerking, dan is het op het gebied van de sport zelf.

Door middel van bezuinigingen, alleen al bij de KNVB verliezen 50 mensen hun parttime baan, proberen de bonden het hoofd boven water te houden. Maar deze bezuinigingen zijn niet zonder gevolgen. Zeker bezien vanuit de wetenschap dat de bonden teruglopende ledenaantallen zien. Deze leden verwachten waar voor hun contributie, terwijl er door bezuinigingen juist een verslechtering van de service ontstaat.

Activiteiten van de sportbond

Wat doet een sportbond, abstract bekeken:

  • Voeren van een ledenadministratie;
  • Voeren van een financiële administratie;
  • Als organisatiebureau optreden bij grote evenementen;
  • Het stimuleren en ontwikkelen van de betreffende sport.

Dat laatste is waar het bij de sportbonden om moet gaan. De sportbonden moeten er alles aan doen om dit uit te stralen. Alles voor de sport.

Activiteiten uitbesteden

Maar is het niet beter om de eerste drie van de vier genoemde activiteiten uit te besteden? Vanuit Inkoopperspectief roep ik: ‘sportbroeders verenigt u en ga uitbesteden. Word Lean!’. Schrap binnen de organisatie al het overbodige vet en concentreer u, als echte sporter, op uw kernactiviteit. De meeste sporters hebben tenslotte ook geen overgewicht.

De niet-kernactiviteiten kunnen bij uitbesteding worden neergelegd bij gespecialiseerde partijen. Dit levert doorgaans een forse besparing op, bij gelijkblijvende of hogere kwaliteit van de dienstverlening,

Het NOC*NSF moet hier eigenlijk de voorbeeldfunctie zijn voor de bonden.

  • Maak het mogelijk dat financiële en ledenadministraties bijgehouden worden door een beperkt aantal partijen.
  • Geef de bonden de vrijheid om de breedte sport te stimuleren en zo leden te werven.
  • Zorg dat u als NOC*NSF niet alleen advies geeft bij het organiseren van evenementen, laat de bonden zich aansluiten bij een evenementenbureau, die dit allemaal voor ze regelt. Geen dure krachten bij elke bond, maar regel dit centraal bij geselecteerde expertisebureaus.

Bewegen rond de kern

Een inkoper weet hier wel raad mee. Bundel de niet-kernactiviteiten (schaalvergroting) en besteed deze vervolgens uit. Op deze manier komt er tijd en ruimte vrij voor een interne professionaliseringsslag. Als ‘bedrijf’ wil je ook alleen met kernactiviteiten bezig zijn en niet met allerlei randzaken. Een goede bond is Lean als deze zich realiseert één activiteit te hebben en beweegt rond de kern ‘sport’. Een (financieel) gezonde bond gaat namelijk niet kopje onder. Bonden met overgewicht wel.

Bron: