Stroomslurpend datacenter moet groener

Een organisatie vormt doorgaans een of meer schakels in de productketen ‘van grondstof tot consument’. Het functioneren van een organisatie kan vaak niet los worden gezien van dat van andere partijen, zoals toeleveranciers, transporteurs en afnemers. Als u aan de slag wilt met (verder) verduurzamen wordt ‘samenwerken in de keten’ steeds belangrijker. Organisaties dienen niet alleen naar het eigen energieverbruik te kijken, maar ook naar dat van hun leveranciers. Realiseert u zich bijvoorbeeld hoeveel energie uw datacenters tegenwoordig gebruiken?

Een organisatie vormt doorgaans een of meer schakels in de productketen ‘van grondstof tot consument’. Het functioneren van een organisatie kan vaak niet los worden gezien van dat van andere partijen, zoals toeleveranciers, transporteurs en afnemers. Als u aan de slag wilt met (verder) verduurzamen wordt ‘samenwerken in de keten’ steeds belangrijker. Organisaties dienen niet alleen naar het eigen energieverbruik te kijken, maar ook naar dat van hun leveranciers. Realiseert u zich bijvoorbeeld hoeveel energie uw datacenters tegenwoordig gebruiken?

Tien van de 23 grootste commerciële Nederlandse datacenters geven geen of onvoldoende inzicht in het type stroom dat zij gebruiken. Twee centers maken nog gebruik van elektriciteit opgewerkt met fossiele brandstoffen als gas en kolen. Ondanks het toenemende gebruik van groene stroom, geven alleen Evoswitch, KPN en Alticom aan 100 procent duurzame stroom te gebruiken.

Dit blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Hivos. Datacenters zijn grote fabriekshallen met computers waarop internetsites draaien en bedrijven hun elektrische gegevens kunnen opslaan. Deze datacenters draaien dag en nacht om digitale gegevens te kunnen verwerken. In 2012 lag het verbruik van datacenters rond de 1,6 terawattuur, ruim 1 procent van het totale energieverbruik in Nederland. In 2012 zal dit naar verwachten met 30 procent oplopen tot 2,1 TWh, gelijk aan het energieverbruik van 600,000 gezinnen.

Tele2, dat als een van de slechtste uit het onderzoek naar buiten komt, geeft aan vooral te hebben gelet op energiebesparing. Of de datacenters van Tele2 spoedig zullen overstappen naar duurzame energie is onduidelijk. Onder meer de Belastingdienst, ABM Amro en enkele ministeries zijn klant van Tele2.

Enkele matig beoordeelde datacenters, waaronder Equinix en Eurofibre, kopen groene stroom die niet is opgewekt in Nederland. Hun duurzame inkoop bestaat grotendeels uit stroom die alleen op papier is ´vergroend´ met certificaten van vooral Noorse waterkrachtcentrales. Zoals in een eerder gepubliceerd artikel te lezen is, is die methode omstreden omdat er in werkelijkheid niet één kilowatt duurzame stroom extra wordt opgewerkt.

Volgens KPN, Evoswitch en Alticom is het zeker mogelijk over te gaan op groene energie. Microsoft begint dit jaar met de bouw van een intern datacenter in Noord-Holland, dat overtollige energie en warme van nabijgelegen kassen zal overnemen.

Bron

Volkskrant, donderdag 27 maart 2014