Succesvolle aanbestedingen basis voor bijzondere reddingsposten

Succesvolle aanbestedingen basis voor bijzondere reddingsposten Katwijkse strand

201606-Katwijkse-reddingsposten

Op 28 mei jl. zijn op het ‘Nieuwe Katwijkse Strand’ twee bijzondere reddingsposten officieel geopend. Deze deels klimaatneutrale reddingsposten, waar de Katwijkse Reddingsbrigade en de gemeente Katwijk terecht trots op zijn, zijn een voorbeeld voor alle kustgemeenten met een reddingsbrigade.

Emeritor stond samen met de gemeente Katwijk aan de basis van deze reddingsposten, namelijk de drie aanbestedingen die leidden tot de definitieve keuze van de bouwkundig aannemer, elektrotechnisch aannemer en werktuigbouwkundig aannemer voor de realisatie van de reddingsposten. Ter voorbereiding van de aanbesteding voerde Emeritor met de betrokkenen vanuit gemeente en KRB inhoudelijke discussies over de eisen en wensen en over hoe deze te vertalen in adequate en professionele gunningscriteria. Hierbij was naast rechtmatigheid ook doelmatigheid van belang en. Een deel van het advieswerk voor de aannemer in de uitvoeringsfase is door Emeritor samengesteld in de voorbereidingsfase van de aanbesteding. In deze fase is ook besproken hoe het contract moest worden ingericht om een succesvolle realisatie van de reddingsposten zoveel mogelijk zeker te stellen. Een belangrijke factor hierin was, dat de leden van het bouwteam elkaar maximaal zouden inspireren tot het maken van optimale keuzes om binnen de planning en het taakstellend budget de reddingsposten op te leveren.

Na gunning van de aanbestedingen was onze opdrachtgever, Cees Versteeg (projectleider van de gemeente Katwijk), zeer tevreden over de kwaliteit van de aanbestedingen, en over het resultaat. Cees Versteeg: ‘Met name bij het klankborden over de wensen en eisen en deze vervolgens in een aanbestedingsproof format ‘gieten’ is Emeritor voor ons van grote toegevoegde waarde geweest.’

Hierna was het aan het ‘Bouwteam’ bestaande uit de projectleider Gemeente, vertegenwoordiger van het architectenbureau, twee leden van Katwijkse Reddingsbrigade, bouwkundig aannemer, elektrotechnisch aannemer en de werktuigbouwkundige aannemer om tot een succesvolle realisatie van de reddingsposten te komen. Dit is binnen het taakstellend budget en binnen de ambitieuze planning gelukt; van groot belang omdat e.e.a. vóór opening van het badseizoen klaar moest zijn. Cees Versteeg: ‘De samenwerking binnen het Bouwteam was meer dan goed. Omdat vooraf (zoals gedefinieerd tijdens de aanbestedingen) de uitgangspunten voor alle partijen helder waren, was er ook geen gedoe over meer- of minderwerk. Ik vind het bijna jammer dat het project klaar is.’

"Bij het klankborden over de wensen en eisen is Emeritor voor ons van grote toegevoegde waarde geweest."

- Cees Versteeg, Projectleider Gemeente Katwijk

×

Op deze pagina