Voor een ieder die het niet meer ziet zitten na ‘Het einde van inkoop’ is er goed nieuws: wij inkopers hebben wel degelijk een toekomst.

Enige tijd geleden heb ik met veel belangstelling naar de Zomergasten aflevering met Daan Roosegaarde gekeken. Wat een inspirerende man! Door out-of-the box denken in zijn meest pure vorm heeft hij bijvoorbeeld de smart highway bedacht: een snelweg met o.a. strepen die – overdag gevoed door zonlicht – ’s avonds licht geven, zodat lantaarnpalen overbodig worden.

Read more De inkoper van de toekomst

Ik begon nog maar net de impact van 3D printen te bevatten, toen ik deze zomer in Amerika las over 4D printen. De vierde dimensie behelst het vermogen van een product om – nà de productie – te veranderen. Science fiction? Zeker niet. Er zijn al concrete, toepasbare voorbeelden. En wat voor 3D printen al geldt, geldt voor 4D printen in nóg sterkere mate: ‘anything is possible’, de grenzen worden bepaald door onze eigen verbeelding.

Read more De vierde dimensie

Wanneer je op de website van Wikipedia zoekt op het onderwerp “techniek”, tref je diverse beschrijvingen aan. Dit is de reden dat het vak van technisch inkoper mij zo boeit.

In de laatste decennia hebben we in de Nederlandse maakindustrie diverse trends gezien. In het verleden kwamen nieuwe ontwikkelingen vaak tot stand op basis van eigen onderzoeken en uitvindingen. Onderzoek en productie vonden plaats in eigen huis. Daarna werd voorzichtig de samenwerking met bedrijven in de buurt gezocht, gevolgd door uitbesteding naar Oost-Europa. Later werd ook zaken gedaan met Aziatische landen.

Read more De techniek is continu in beweging

Berichten over het einde der tijden deren mij doorgaans niet. Van nature ben ik meer van carpe diem en van het Boeddhisme heb ik veel geleerd: schoonheid zit hem juist in vergankelijkheid, en geluk zit in jezelf, en niet in de dingen die je nastreeft of die nog moeten komen. Als vandaag alles op zou houden, zou dat niet erg zijn. Toch sloeg kort geleden een existentiële angst mij om het hart bij het lezen van een artikel over 3D printen.

Read more Het einde van inkoop