Certificeringen en ‘gelijkwaardige kwaliteitsmaatregelen’

De Aanbestedingswet is ingewikkelde materie. Door een oerwoud van regels kan wel eens het doel uit zicht raken: het selecteren van de voor u meest passende leverancier. Met name harde eisen voor een keurmerk of certificering kunnen voor hoofdbrekens zorgen… of zelfs een rechtszaak. Hoe zit het precies met het vragen om certificaten en wanneer zijn ‘gelijkwaardige kwaliteitsmaatregelen’ toegestaan?

Overziet u wel alle kansen die de Nota van Inlichtingen biedt?

Nota van inlichtingen Overziet u wel alle kansen die de Nota van Inlichtingen biedt? Het doel van een aanbesteding is om vraag en aanbod met elkaar te matchen Om de kans op een goede match te vergroten heeft u verschillende instrumenten ter beschikking. De Nota van Inlichtingen is één van die instrumenten. Haalt u wel … Meer lezen

Opschortende termijn: stilstand of achteruitgang?

Tweegesprek tussen Dennis Dirkzwager en Ronald Vroom over de opschortende termijn bij meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities. Dennis: “Moet een aanbestedende dienst eigenlijk wel een opschortende termijn hanteren bij meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities? En zo ja, waarom dan?” Ronald: “Wat mij betreft doet een aanbestedende dienst er verstandig én goed aan om bij meervoudig … Meer lezen

De Superformule, simpeler dan je denkt!

juli 2018 | Ronald Vroom Wat is de Superformule? De Superformule is een formule die in aanbestedingen gebruikt kan worden om de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Beste Prijs Kwaliteitsverhouding vast te stellen. Net zoiets als bijvoorbeeld de formules “Evaluatieprijs=Inschrijfprijs-Totale meerwaarde” (Gunnen Op Waarde) of “Punten voor prijs = Laagste prijs/Prijs inschrijving)*100 in … Meer lezen

Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid?

Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid of niet? Ronald Vroom Inkoopadviseur Jos Anneveld Natuurlijk bent u het fenomeen wel eens tegengekomen als aanbestedende dienst of als ondernemer: de ‘meervoudig onderhandse aanbesteding’. Maar wat mag er nu wel of niet in een dergelijke aanbesteding? Is het ‘Vrijheid blijheid’ of zijn de regels strikter dan u dacht? Onderstaand … Meer lezen

Transparante niet-openbaarheid

Transparante niet-openbaarheid Peter van Dijk Inkoopadviseur Willem van der Plas Inkoopadviseur Dit artikel gaat over het transparantiebeginsel in het aanbestedingsrecht in verhouding tot de mogelijkheid van de aanbestedende dienst om bepaalde aan hem verstrekte informatie niet openbaar te maken. De reden waarom wij hier een artikel aan wijden zit hem in het feit dat er … Meer lezen

Circulus-Berkel, Hilko Pruntel en Dominique Bolhuis

‘Emeritor hielp ons om toonaangevend en innovatief aan te besteden …’ Hilko Pruntel, hoofd facilitaire zaken en afvalstroombeheer en Dominique Bolhuis, locatiemanager Epe en Apeldoorn ‘Door zoveel mogelijk functioneel te specificeren hebben we de allernieuwste productontwikkelingen in huis kunnen halen.’ 'Onze grootste gedeelde zorg was of we op basis van zo’n beschrijving de container zouden … Meer lezen

I-SEC Nederland, Mart Vergouwen

“Dankzij Emeritor krijgen 25% meer omzet gegund” Mart Vergouwen, Managing Director I-SEC Nederland 'De uitvraag was professioneel, uitvoerig, complex. En ons belang om ons bestaande contract te behouden was groot.’ 'Emeritor maakte op een prettige manier duidelijk dat we elkaar nodig hadden om er een succes van te maken.’ 'Aan het eind van het proces … Meer lezen

Succesvol inkopen en aanbesteden met het “IT-manifest”, droom of realiteit?

“Wij informatieprofessionals zijn van mening dat informatie en IT allesbepalend zijn voor de waarde van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de overheid.” Dat is volgens de website it-manifest.nl de boodschap die verkondigd wordt door de ondertekenaars van het “IT-manifest voor de overheid”, verder voor het gemak “IT-manifest”.   De vraag die ik heb is of  het IT-manifest gaat bijdragen aan succesvol(ler) inkopen en aanbesteden.  

Meer lezen