Van plezier in inkopen tot plezier in Aanbesteden

Aanbesteden is wel leuk! Van plezier in inkopen tot en met plezier in Europees Aanbesteden Marjan Pijlman Inkoopadviseur Jarenlang werkte ik als strategisch inkoper in een leuk team bij een Zorggroep. Het inkopen van potloden, diensten tot en met de gehele inrichting van nieuwe OK’s (operatie kamers) behoorde tot ons pakket. We prijsden ons altijd … Meer lezen Van plezier in inkopen tot plezier in Aanbesteden

Staat 1/7/2017 in uw agenda? Electronisch Aanbesteden

Staat 1 juli 2017 al bij u in de agenda? Electronisch Aanbesteden Marius Dygudaj Inkoopadviseur 18 april 2016 was een belangrijke datum, niet alleen vanwege de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25, maar ook vanwege de invoering van elektronisch aanbesteden. Hoewel de Nederlandse overheid voor de invoering van verplicht elektronisch aanbesteden … Meer lezen Staat 1/7/2017 in uw agenda? Electronisch Aanbesteden

Wijzigingen Aanbestedingswet; Laat kansen niet liggen

Wijzigingen Aanbestedingswet; Laat kansen niet liggen “Inschrijven op aanbestedingen is een intensief traject. Het is niet iets dat je half kunt doen.” 07 augustus 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Service Management De grote schoonmaakbedrijven hoef je niets te vertellen over inschrijven op Europese Aanbestedingen. Zij doen dit al jaren en zijn zeer door de wol geverfd. … Meer lezen Wijzigingen Aanbestedingswet; Laat kansen niet liggen

Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet voor u?

Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet voor u? “U mag de opdracht niet onrechtmatig splitsen. ” Eindelijk zijn dan op 1 juli de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Tegelijk is ook het flankerend beleid van die wet, namelijk de ARW 2012, de Gids Proportionaliteit en de Uniforme Eigen Verklaring in werking getreden. Een … Meer lezen Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet voor u?

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de wet uiterlijk 1 april 2015 wordt geëvalueerd. In juli 2014 is het ministerie van Economische Zaken gestart met de evaluatie. 

Met de evaluatie wil het ministerie van Economische Zaken nagaan of de ambities van de wet zijn behaald en welk effect de wet in de praktijk heeft. De ambities van de Aanbestedingswet…

Meer lezenEvaluatie Aanbestedingswet 2012

Infographic: Aanbesteden in Nederland

Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van één jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet.

– 90% van alle aanbestedingen kiezen aanbestedende diensten voor gunnen op EMVI.
– Overige aanbestedingen worden gegund op laagste prijs; 94% daarvan wordt gemotiveerd.
Veel gebruikte motiveringen voor gunnen op laagste prijs zijn de beperkte meerwaarde van hogere kwaliteit, disproportionaliteit in relatie tot de opdracht of conform aanbestedingsbeleid.

Meer lezenInfographic: Aanbesteden in Nederland

Nieuwe aanbestedingswet vóór 18 april 2016

Zoals eerder gemeld op Inkoopvandaag, stemde het Europees Parlement op 15 januari 2014 al in met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en zijn deze op 11 februari definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. De door het Europees Parlement aangenomen richtlijnen hebben betrekking op drie richtlijnen: richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten, richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten en richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. In dit proces is nu een nieuwe fase aangebroken.

Meer lezenNieuwe aanbestedingswet vóór 18 april 2016

Grotere slagvaardigheid door nieuwe Aanbestedingsregels

De door het Europees Parlement goedgekeurde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen dienen binnen twee jaar in nationaal recht te worden omgezet. Wij kijken nu al uit naar de grotere slagvaardigheid voor opdrachtgevers die dit met zich meebrengt.

Zoals u recent kon lezen op Inkoopvandaag.nl heeft het Europees Parlement op 15 januari j.l. ingestemd met drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Twee daarvan zijn ter vervanging van reeds bestaande Richtlijnen. De 3e richtlijn is nieuw.

Meer lezenGrotere slagvaardigheid door nieuwe Aanbestedingsregels

De top 10 van ervaringen met de bijna jarige Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet is ruim driekwart jaar in werking. Een mooi moment om terug te kijken en de ervaringen op een rijtje te zetten. Dit artikel is gebaseerd op de ervaringen van 10 aanbestedingsadviseurs van Emeritor met circa 30 Europese aanbestedingen onder de nieuwe Aanbestedingswet. Aan het eind van dit artikel worden deze ervaringen afgezet tegen de beoogde doelen van de nieuwe wet.

Meer lezenDe top 10 van ervaringen met de bijna jarige Aanbestedingswet