Sinds de wereldwijde financiële crisis werken CFO’s hard aan het herstel van de financiële balans van hun organisatie.

Tijdens de crisis hebben CFO’s een record aan kasreserves, ter waarde van € 5.1 biljoen (€5.100.000.000.000) opgebouwd. Naar verluid staan deze ondernemingen klaar om grootschalige investeringen te doen en maken daarbij gebruik van – een deel van – deze kasreserves.

Read more CFO’s topondernemingen wereldwijd bouwen € 5,1 biljoen reserves op

De grootste toegevoegde waarde van de inkoper zit in het meedenken over de specificatie van de behoefte. De dialoog aangaan met de interne opdrachtgever, die vaak in oplossingen denkt zonder goed over de behoefte na te denken. Doorvragen totdat je de werkelijke behoefte goed in kaart hebt, liefst in functionele termen. Kennis van wat er op de inkoopmarkt verkrijgbaar is, kan hier enorm bij helpen. Maar soms gaat het fout…

Read more Apple