In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waaronder een aanbesteding met een relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers, een uitspraak van de voorzieningenrechter over een zaak waarbij de twee geselecteerde inschrijvers bij hun inschrijving elk van een ander gunningscriterium zijn uitgegaan en een uitspraak van de Hoge Raad. De gepubliceerde uitspraken worden hieronder kort besproken.

Read more Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19