De Europese Commissie heeft op 13 december jl. de nieuwe drempelwaarden voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 1336/2013 van 13 december 2013 (Publicatieblad EU 14 december 2013, L 335/18). De verhoging gaat in per 1 januari 2014.

Read more Nieuwe Europese drempelwaarden voor 2014-2015