Wegproject N61 is het eerste resultaat van Rijkswaterstaat (RWS) uit het programma duurzaam avontuur. Het wordt gezien als een koploperproject in het uniformeren van de aanpak in duurzaam inkopen, het vinden van innovatieve oplossingen, duurzame materialen, milieuvriendelijke ontwerpen en een energiezuinige bedrijfsvoering.

Bij de N61 heeft de winnende aannemer slim en creatief nagedacht over het ontwerp. Dit leidde tot besparing van materiaalgebruik door onder andere tracé-optimalisatie. Hiermee verminderde de MKI-waarde met 2 miljoen euro (25 procent) ten opzichte van een conventioneel ontwerp. Dit is een besparing van 15,8 kiloton CO2-uitstoot, wat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van circa 1.900 huishoudens.’

Read more Aanbesteding N61 zorgt voor 25 procent betere milieuprestaties

Een organisatie vormt doorgaans een of meer schakels in de productketen ‘van grondstof tot consument’. Het functioneren van een organisatie kan vaak niet los worden gezien van dat van andere partijen, zoals toeleveranciers, transporteurs en afnemers. Als u aan de slag wilt met (verder) verduurzamen wordt ‘samenwerken in de keten’ steeds belangrijker. Organisaties dienen niet alleen naar het eigen energieverbruik te kijken, maar ook naar dat van hun leveranciers. Realiseert u zich bijvoorbeeld hoeveel energie uw datacenters tegenwoordig gebruiken?

Read more Stroomslurpend datacenter moet groener

Op Inkoopvandaag.nl is het al vaker over de waan van de dag gegaan. Een van de plekken waarbij dat zeker ook speelt is op het gebied van Maatschappelijke Verantwoording. Hoewel dit thema (natuurlijk) al veel langer speelt, ontwikkelt dit zich steeds verder en begint het als onderwerp steeds volwassener te worden. Steeds meer organisaties profileren zich ook als ‘groene’ organisatie. Vanuit inkoopperspectief is het zaak om mee te bewegen met deze ontwikkeling.

Read more Denken

Vorig jaar had ik het voorrecht om bij een jubileum van één van onze opdrachtgevers een maatwerkvoorstelling van Brigitte Kaandorp rondom het thema “Duurzaamheid” mee te maken. De directie zat op de eerste rij en werd goed te pakken genomen. Sindsdien ben ik verkocht. Vooral het lied ‘Zwaar Leven’ grijpt mij aan. Het gaat over iemand met een Zwaar Leven. Echt Heel Zwaar. Moeilijkmoeilijkmoeilijkmoeilijk.

Read more Zwaar Leven