Eerder is er op Inkoopvandaag al aandacht besteed aan de concurrentiestrijd op de Waddenzee tussen de veerdiensten TSM Doeksen en Eigen Veerdiensten Terschelling (EVT). Na een jarenlang juridisch gevecht tussen EVT en de overheid nam de concurrentiestrijd op 4 april 2014 een verrassende wending. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bood EVT 9 miljoen euro schadevergoeding. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in. Met de afkoopregeling herstelde Mansveld onverwachts het monopolie van Doeksen, die tot 2029 het alleenrecht kreeg op de vaarroute.

Read more Europese Commissie bemoeit zich met afkoopsom rederij Waddenzee

Op 26 juni 2013 is een voorlopig akkoord bereikt tussen Raad en het Europese parlement over de tekst van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

20 december 2011 publiceerde de Europese Commissie een aantal voorstellen voor nieuwe richtlijnen. Deze richtlijnen moeten zorgen voor de modernisering van het aanbestedingsproces en meer flexibiliteit binnen het inkoopproces.

Read more Europese aanbestedingsrichtlijnen, voorlopig akkoord

Lidstaat Nederland overleeft een inbreukprocedure (zaak C-576/10) die de Europese Commissie naar aanleiding van een klacht aanhangig heeft gemaakt bij het Hof van Justitie EU inzake de gebiedsontwikkeling Doornakkers in de gemeente Eindhoven. De Europese Commissie wordt door het Hof in het ongelijk gesteld op formele gronden. De Commissie was van mening dat het project gebiedsontwikkeling Doornakkers aanbesteed had moeten worden overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18.

Read more Staat der Nederlanden wint inbreukprocedure van EC