Heeft u wel eens nagedacht over het uitbesteden van inkoopactiviteiten? Waarschijnlijk wel en dat is niet zo vreemd. Organisaties zijn permanent bezig met het efficiënter en effectiever organiseren van hun bedrijfsactiviteiten. In- en uitbestedingsoverwegingen zijn daar onderdeel van. Dit betreft bij de meeste organisaties activiteiten zoals ICT, Logistiek, Facilities en Call centers.

Inkoop wordt nog mondjesmaat uitbesteed. Als de indruk leeft dat het uitbesteden van inkoop betekent dat relaties met leveranciers of het uitgeven van geld aan derden overgedragen wordt, bestaat er begrijpelijkerwijs terughoudendheid.

Read more Besparen door inkoopuitbesteding

Uitbesteden van inkoop levert geld en kennis op. De inkoopdienstverlener Emeritor, sinds 15 jaar actief, weet precies hoe dat kan. En daarvoor hoeft u helemaal niet de regie uit handen te geven.

Het uitbesteden of outsourcen van inkoop gebeurt nog weinig. “Zonde, want het bespaart kosten en kan betere resultaten opleveren”, weet Fulco van Esveld. De managing consultant bij Emeritor is in het kader van zijn MBA studie recent afgestudeerd op het onderwerp ‘outsourcen van inkoop’.

Read more Miljoenenbesparing door inkoopuitbesteding