Binnen veel bedrijven is een deel van het marketingbudget bestemd voor de inkoop van promotionele producten. Budgetten worden steeds krapper, en is het scherp inkopen van deze producten noodzakelijk geworden. Promz Magazine heeft in november 2012 een jaarlijks Opdrachtgeversonderzoek uitgevoerd m.b.t. het inkopen van relatiegeschenken en promotionele producten. Een aantal uitkomsten van dit onderzoek is beschreven in het PromZ Magazine 2013, nummer 1.

Read more De inkoop van relatiegeschenken en promotionele producten

Key Performance Indicators zijn het middel om de vooruitgang en de kwaliteit te meten. Het zijn op voorhand overeengekomen parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven. KPI’s helpen een organisatie de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Ze geven de onderneming de mogelijkheid de eigen prestaties te kennen, op te volgen en geven aan welke activiteiten voor verbetering vatbaar zijn. KPI’s creëren de mogelijkheid om de eigen prestaties te toetsen aan de prestaties van de concurrentie, met vergelijkbare activiteiten in vergelijkbare branches.