Als marketeer weet je alles van de customer journey. Samen met bureaus bied je het hoofd aan de steeds groeiende invloed van online op die journey. Van oudsher vertrouwde begrippen als merkenvoorkeur, koopintentie en merkentrouw bieden steeds minder houvast. Maar sta je er wel eens bij stil dat je zelf ook customer bent van de bureaus? En dat je zelf continu onderweg bent op je eigen customer journey?

Read more De marketeer als customer

Met het WK in Brazilië is de Oranjekoorts weer aangewakkerd. Een groot aantal bedrijven haakt hierop in met als doel om hun merk en verkoop een extra boost te geven, o.a. door het weggeven van speciale en bij voorkeur oranje give aways. Veel mensen kunnen zich waarschijnlijk nog de AH beesies en het Bavaria jurkje herinneren. Stuk voor stuk succesvolle acties, mede omdat zij op de juiste manier (inter)actief gemanaged worden. Voor dit jaar staan er al meer dan 130 activaties gepland rondom het WK.

Maar wat gaat hieraan vooraf?

Read more Give aways… W(a)K(e) up

Als echte Rotterdamse (met nul verstand van voetbal overigens) kwam dit liedje in mij op, toen ik nadacht over de veranderende rol van marketing en inkoop.

Inkoop is door marketing vaak gezien als ‘indringer’ in een creatief proces en vrijwel geheel geassocieerd met prijs. Inmenging door inkoop zou het creatieve proces volgens marketing niet ten goede komen.

Read more “Hand in hand kameraden”

Als inkoper van Marcom diensten denk ik regelmatig mee met marketeers over de middelenkeuze voor klantenwerving. Doorgaans gaat het om een mix van verschillende middelen: direct mail, email marketing, telemarketing, fieldmarketing, online conversie… De bijbehorende afwegingen zijn niet eenvoudig. De TCO van een middel is nog wel in kaart te brengen.

Read more Hét middel

Gepubliceerd: Financieel-Management.nl

In veel organisaties is sprake van een grote afstand tussen de functies marketing, inkoop en controlling. Dit is zonde, want een hechte samenwerking van deze bloedgroepen brengt veel synergievoordelen met zich mee. Bovendien kun je zo grip op de kosten krijgen. De vraag is; hoe breng je deze professionals bij elkaar en optimaliseer je het effect van je marketinguitgaven?

Read more Grip op marketing uitgaven – een sprookje?

Binnen veel bedrijven is een deel van het marketingbudget bestemd voor de inkoop van promotionele producten. Budgetten worden steeds krapper, en is het scherp inkopen van deze producten noodzakelijk geworden. Promz Magazine heeft in november 2012 een jaarlijks Opdrachtgeversonderzoek uitgevoerd m.b.t. het inkopen van relatiegeschenken en promotionele producten. Een aantal uitkomsten van dit onderzoek is beschreven in het PromZ Magazine 2013, nummer 1.

Read more De inkoop van relatiegeschenken en promotionele producten

Sommige combinaties lijken niet optimaal, zoals een kat en een hond. Katten en honden zijn twee verschillende diersoorten, die elkaar door hun verschillen in karakter en manier van communiceren niet altijd even goed begrijpen. Er zijn echter legio voorbeelden waaruit blijkt, dat kat en hond prima samen kunnen leven of zelfs dikke maatjes zijn.

Read more Als kat en hond?