De ABU heeft een akkoord bereikt over wijzigingen in de lopende cao voor uitzendkrachten met de vakbonden FNV, CNV, de Unie en LVB. De wijzigingen in de cao hebben een nauwe samenhang met de invoering van de nieuwe Wet ‘Werk en zekerheid’, die onder andere ten doel heeft de werkzekerheid van werknemers te verhogen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waarmee u als werkgever rekening moet houden?

Read more Akkoord over vernieuwde CAO voor uitzendkrachten

Ook in periode 2 van 2014(week 5-8) neemt de werkgelegenheid in de uitzendbranche toe. Het aantal uitzenduren is met 4% toegenomen en de omzet met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitzendmarkt toont sinds vorig najaar tekenen van herstel. Dat is goed nieuws, want herstel op de uitzendmarkt wordt gezien als een vroege indicator voor de gehele arbeidsmarkt.

Read more Herstel uitzendbranche zet door

Binnen de ABU-CAO bestaat de optie dat, afhankelijk van uw eigen CAO, uitzendkrachten pas na 26 weken hetzelfde loon (en een aantal andere emolumenten) ontvangen als werknemers in dienst bij uw eigen organisatie.

Dit houdt in dat aan uitzendkrachten de eerste 26 weken een ander, en vaak lager, loon uitbetaald kan worden volgens de ABU-CAO. Het kostenverschil dat dit oplevert ten opzichte van uw vaste personeel, is voor veel bedrijven een aantrekkelijke reden om uitzendkrachten in te huren en in sommige gevallen ook weer te vervangen na 26 weken voor uitzendkrachten die weer voor een lager loon kunnen worden ingezet.

Read more Wijziging loon en kosten van uitzendkrachten bij de ABU-CAO

Tijdens intakegesprekken krijg ik bij veel klanten de opmerking dat het – ondanks de crisis – lastig is om aan bekwaam personeel te komen. Dit kan betrekking hebben op uitzendkrachten, detacheringskrachten of bij Werving & Selectie voor vast personeel.

Het verbaast mij steeds weer dat dit voor een feit wordt aangenomen.

Read more Schaarste personeel of verkeerde afspraken?