SNS Reaal, Ties Tiessen

SNS Reaal

Ties Tiessen, Chief Financial Officer Group Finance

Bank- en verzekeraar SNS REAAL bestaat uit een aantal zelfstandig functionerende bedrijfsonderdelen zoals SNS Bank, de ASN Bank, Regio Bank, verzekeraar REAAL en pensioenverzekeraar Zwitserleven. Vanuit de moedermaatschappij SNS REAAL startte Ties Tiessen, CFO Group Finance, samen met Emeritor een veranderprogramma om de inkoopfunctie te centraliseren en professionaliseren.

 

SNS REAAL is in de laatste jaren snel gegroeid door onder meer overnames. In de banksector bekleden wij inmiddels de vierde marktpositie, in de verzekeringssector de tweede. Onze inkoopfunctie was hier niet met meegegroeid. In feite kochten we decentraal in. Door meer gebruik te maken van onze schaalgrootte worden de mogelijkheden tot een besparingspotentieel groter. De inkoopafspraken zouden meer in lijn moeten zijn met de marktpositie van SNS REAAL en haar bedrijfsonderdelen. Een onderzoek van een inkoop boardroom consultant bevestigde dit. Hij adviseerde om de samenwerking tussen inkoop en de business te verbeteren, categoriemanagement in te voeren, de inkoopprocessen en -informatie te verbeteren en de kwaliteit van de eigen inkooporganisatie te upgraden.

De kennis en capaciteit voor dit veranderprogramma hadden we zelf niet in huis. Daarom schreven we een inkooptender uit die gewonnen werd door Emeritor. Om meerdere redenen. Emeritor heeft bewezen, jarenlange ervaring met inkoop- verandermanagement en beschikt over kennis van zowel categoriemanagement als van de inkoopmarkten. Daarnaast past Emeritor met hun down-to-earth werkwijze goed bij de cultuur van SNS REAAL.

"Emeritor heeft ons veranderprogramma uitstekend begeleid met de juiste kennis, vaardigheden en mentaliteit."

Proactieve samenwerking

Gezien de grootte van het veranderprogramma heb ik vooraf de verwachting uitgesproken dat de directie van Emeritor zich volledig zou committeren aan deze opdracht. Dat heeft Emeritor in de personen van Cees Ubink en Caroline van den Bosch meer dan waargemaakt. Omdat we een vacature hadden voor een inkoopdirecteur heeft Cees Ubink die zelf ad interim ingevuld. Hij heeft in die rol bijvoorbeeld veel contractonderhandelingen voor ons gevoerd. Caroline van den Bosch heeft de communicatie, die cruciaal is in een veranderprogramma, voor haar rekening genomen. Om draagvlak te creëren is ze continu in gesprek gebleven met de betrokken bedrijfsonderdelen en groepsstaven. Ze legde genomen besluiten uit, lichtte ontwikkelingen toe, benoemde de knelpunten en zocht in gezamenlijkheid naar oplossingen hiervoor. Een deel van het succes van Emeritor is te danken aan deze proactieve en op samenwerking gerichte houding.

We zijn het veranderprogramma gestart met het formeren van de stuurgroep ‘Samen Inkopen’. In die stuurgroep hadden vertegenwoordigers van de groepsstaven ICT, Facilitair Bedrijf en P&O en vertegenwoordigers vanuit de diverse bedrijfsonderdelen en Emeritor zitting. Met de naam ‘Samen Inkopen’ wilden we benadrukken dat inkoop een gezamenlijke activiteit is van de business en de afdeling inkoop, waarbij de kennis en betrokkenheid van beiden partijen even belangrijk zijn. Vanuit de stuurgroep zijn ruim 200 inkoopprojecten benoemd die in deelprojecten uitgevoerd zijn. 

Daar waar extra inkoopkennis, kennis van de leveranciersmarkten of onderhandelingsvaardigheden nodig waren, werden onder meer adviseurs van Emeritor toegevoegd aan de inkoopteams.

Aansprekende resultaten

Vooraf hadden we twee jaar uitgetrokken voor het veranderprogramma. Samen met Emeritor zijn we erin geslaagd om binnen die tijd aansprekende resultaten te behalen. Op onze inkoop is nu de ‘80-20 regel’ van toepassing. 80% van ons inkoopvolume is op groepsniveau vastgelegd, 20% wordt in overleg met Inkoop decentraal ingekocht. We doen per saldo met veel minder leveranciers zaken. Deze leveranciers zijn onze preferred suppliers met wie we een strategische samenwerking zijn aangegaan. Een samenwerking waarin een marktconforme prijs net zo belangrijk is als bijvoorbeeld de ruimte voor de leverancier om te investeren in innovaties en duurzaamheid. Dat is voor SNS REAAL erg belangrijk.

Door in te kopen tegen een marktconforme prijsstelling en door het aantal leveranciers te verminderen, hebben we een substantiële inkoopbesparing kunnen realiseren. Daarnaast hebben we samen een solide inkooporganisatie neergezet. We hebben categoriemanagement ingevoerd, een inkoopdesk ingericht en de inkoopprocessen en -rapportages opgestart. De contracten zijn digitaal vastgelegd en de bestellingen en facturen worden in toenemende mate elektronisch geboekt.

Afscheid na een uitstekende prestatie

Na twee jaar hebben we de stuurgroep opgeheven en vervangen door een Inkoopraad van SNS REAAL, waarin de belangrijkste stakeholders van de Business Units en Groepsstaven zijn vertegenwoordigd. Ook hebben we een vaste inkoopdirecteur aangesteld en afscheid genomen van Emeritor. Ons bedrijf heeft een dusdanige schaalgrootte dat ik van mening ben dat we de inkoopfunctie in onze eigen organisatie moeten verankeren. Op de weg daar naartoe heeft Emeritor ons uitstekend ondersteund.

"Met de naam ‘Samen Inkopen’ wilden we benadrukken dat inkoop een gezamenlijke activiteit is."

Emeritor is flexibel en wendbaar. Het bedrijf heeft een dusdanige schaalgrootte dat het management snel kan anticiperen op ontwikkelingen en goed kan inspelen op de behoeften van de klant. Door de inkoop- en marktkennis van de adviseurs van Emeritor hebben wij inkoopcontracten marktconform kunnen afsluiten. Zowel in prijsstelling als in de voorwaarden en samenwerkingafspraken. Kortom, Emeritor heeft ons veranderprogramma uitstekend begeleid met de juiste kennis, vaardigheden en mentaliteit.

Interessant? Delen mag!