ANWB, Maria van Oeveren

ANWB

 

Maria van Oeveren, directeur Inkoop ANWB

Maria van Oeveren, directeur Inkoop ANWB

Ruim zeven jaar geleden werd Maria van Oeveren benoemd tot directeur Inkoop van de ANWB. Vanaf de eerste dag werkt ze volgens de weg van de geleidelijkheid aan de centralisatie van Inkoop. Gedurende dat traject maakte ze meerdere malen gebruik van de kennis en ervaring van inkoopadviseurs van Emeritor. ‘Emeritor heeft een ander aanbod dan personeels-intermediairs. Emeritor heeft inkoopadviseurs in vaste dienst en investeert merkbaar in hun kennis en capaciteiten. Daar doen wij ons voordeel mee.’ 

 Feitelijk is Maria met haar team van ruim 18 strategische en tactische inkopers bezig met een groot inkoopverbeterprogramma. Met als doelstelling om als team een bijdrage te leveren aan de ambities van ANWB door de inkoopprocessen te beheersen en innovaties uit de leveranciersmarkt aan het product- en dienstenportfolio van de ANWB te verbinden. Daarbij moeten de belangen van zowel ANWB als zijn leden op de lange termijn geborgd worden. 

"Emeritor investeert merkbaar in zijn mensen en klanten."

Maria kiest bewust voor een lange termijn aanpak en niet voor een ‘big bang’ scenario sec vanuit inkoopperspectief. Maria: ‘De ANWB is een vereniging en dat is merkbaar in onze cultuur. De focus ligt op de activiteiten die voor leden ondernomen worden: zowel intern als bij onze leden. Daar komt bij dat de business doorgaans veel belangrijke veranderprojecten op het bordje heeft liggen. Het is voor ons het meest effectief om daarop in te haken en de business zo vanuit inkoopperspectief te ondersteunen, te spiegelen en verder op weg te helpen.’

Resultaten geboekt – Emeritor als partner

Dankzij die aanpak werkt Inkoop prima samen met de businessonderdelen en zijn er in de loop van de jaren concrete resultaten geboekt. Zo begeleidt Inkoop inmiddels alle grote inkooptrajecten, zijn er substantiële besparingen gerealiseerd op het inkoopvolume van 700 miljoen euro en wordt op dit moment software geïmplementeerd waarin de business binnen de contracten bestellingen kan plaatsen.

Maria: ‘Natuurlijk willen we soms grotere stappen zetten. Het creëren van urgentie is het beste wat we kunnen doen om voortgang te behouden. Ik spar daarover regelmatig met Emeritor. De kennis en de ervaringen die Emeritor heeft opgedaan bij andere bedrijven, gebruik ik om intern – waar zinvol – de toegevoegde waarde van Inkoop te laten zien: altijd geredeneerd vanuit het perspectief van de business. Ook de netwerkbijeenkomsten die Emeritor regelmatig organiseert voor inkoopdirecteuren zijn voor mij waardevol. We praten over ons vakgebied en Emeritor verbindt onze input door trends te duiden en praktijkcases in te brengen.’ 

"Als Emeritor aangeeft dat de kandidaat de juiste kennis in huis heeft, kan ik daar op varen."

Inkoopadviseurs via Emeritor

Naast kennis, ervaringen en een inkoopnetwerk biedt Emeritor Maria ook een extra pool aan ervaren inkoopadviseurs. Maria: ‘Ik wil graag flexibiliteit houden in mijn team. Daarom huur ik bij grote inkooptrajecten en/of bij inkooptrajecten waarover wij zelf onvoldoende kennis in huis hebben externe inkoopadviseurs in.’ Maria heeft daarin veel vertrouwen in Emeritor. ‘Als Emeritor aangeeft dat de kandidaat de juiste kennis in huis heeft, kan ik daar op varen. Daarnaast passen de mensen van Emeritor goed bij ons. Ze zijn no-nonsense, pragmatisch en snappen hoe onze bedrijfscultuur in elkaar zit. Het matcht altijd.’ Maria ziet echter nog een groot verschil met intermediairs in inkoopadviseurs. ‘Soms krijg ik dezelfde kandidaat van meerdere bureaus aangeboden, dat gebeurt bij Emeritor nooit. Emeritor heeft letterlijk een ander aanbod omdat hun inkoopadviseurs in vaste dienst zijn bij Emeritor. Dat vertaalt zich ook in de geleverde kwaliteit en de geboekte resultaten. Emeritor investeert merkbaar in de kennis en capaciteiten van de medewerkers en daar doen wij ons voordeel mee.’

Interessant? Delen mag!