Koninklijke Mosa, Bear Adriaens

Koninklijke Mosa

 

Baer Adriaens, CFO Koninklijke Mosa

Maria van Oeveren, directeur Inkoop ANWB

Koninklijke Mosa was in 2015 de weg naar centraal inkopen al ingeslagen maar wilde daarop graag versnellen en de inkoopprocessen nog professioneler borgen in de organisatie. De in Maastricht gevestigde producent van hoogwaardige keramische tegels vroeg Emeritor om daarbij te helpen. 

CFO Baer Adriaens: ‘Emeritor heeft zichzelf binnen een jaar terugverdiend door directe besparingen te realiseren en door de lopende afspraken met onze leveranciers op een hoger niveau te brengen.’

Overtuigende presentatie, verbindende samenwerking

De samenwerking tussen Koninklijke Mosa en Emeritor startte met de presentatie van een door Emeritor uitgevoerde spendanalyse. Baer: ‘Daaruit bleek duidelijk op welke producten en diensten we in potentie het meeste konden besparen. Dit was met name op onze non product related spend, zoals bijvoorbeeld transport. Zo’n op feiten gebaseerde analyse sprak ons aan. Ook de aanpak van Emeritor, gericht op het gezamenlijk boeken van resultaten en op het overdragen van kennis om de gehele inkoop organisatie op een hoger niveau van inkoopvolwassenheid te brengen, overtuigde ons.’

"Emeritor kijkt niet alleen naar besparingen maar ook naar verbeteringen."

In de praktijk voegde Emeritor de daad bij het woord en zocht op een verbindende manier de samenwerking met het inkoopteam van Mosa. Baer: ‘Met het binnenhalen van een externe partij, loop je altijd risico op weerstand van medewerkers die zich afvragen of ze hun werk daarvoor niet goed deden. Emeritor won echter snel het vertrouwen door down to earth, open en transparant de samenwerking aan te gaan. En te laten zien dat hun toegevoegde waarde in kennis en ervaring ligt, bijvoorbeeld door het hebben van goede benchmarks. Wij kopen eens in de drie jaar een leasecontract in, Emeritor doet dat bij wijze van spreken wekelijks.’

Besparingen, ook verbeteringen

Emeritor durfde het aan om vooraf hoge, ambitieuze besparingsdoelen te koppelen aan de gezamenlijk met het Mosa inkoopteam op te pakken inkooptrajecten. Door de lat zo hoog te leggen, bereik je meer, maar is ook de kans groter om de doelstelling niet helemaal te halen.

Baer: ‘Het binnenhalen van besparingen gaat niet vanzelf, daar moet je als organisatie zelf de benodigde inhoudelijke business kennis voor inbrengen. Indien we in sommige inkooptrajecten intern meer capaciteit vrijgespeeld hadden, dan hadden we wellicht nog meer kunnen profiteren van de toegevoegde waarde van Emeritor.’ Over de uiteindelijk gerealiseerde besparingen is Koninklijke Mosa toch zeer tevreden. Baer: ‘Emeritor heeft zichzelf binnen een jaar terug-verdiend in besparingen die structurele verbeteringen opleveren in onze winstgevendheid.’

Ondanks de afgegeven ambitieuze besparingsdoelen, lag de nadruk in de werkwijze van Emeritor niet alleen op de prijs, maar ook op het verbeteren van de service-, dienstverlening- en samenwerkingafspraken met leveranciers. Baer: ‘De Emeritor consultants kijken verder dan alleen de prijs. Ze gaan een stap dieper door bijvoorbeeld de visies en ambities van onze organisatie en die van de leveranciers met elkaar te verbinden in de afspraken. We kunnen zo gezamenlijk met leveranciers een partnership opbouwen die zowel voor hen als voor ons voordeel opleveren.’

"Onze contactpersoon bij Emeritor blijft in het aankomende jaar op afroep beschikbaar om ons te spiegelen en te adviseren."

Goede blauwdruk waarmee Mosa verder kan - adviesrol

De samenwerking met Emeritor leverde Mosa ook een goede blauwdruk op voor het uitvoeren van toekomstige inkooptrajecten, inclusief het opstellen en borgen van de contracten. Mosa gaat hiermee zelf verder aan de slag. Baer: ‘Dat betekent niet dat er een einde gekomen is aan onze samenwerking. Onze contactpersoon bij Emeritor blijft in het aankomende jaar op afroep beschikbaar om ons te spiegelen en te adviseren. Daarnaast hebben we afgesproken dat Emeritor medio 2018 opnieuw zal meten hoe Mosa in inkoopvolwassenheid is gegroeid. Het is prettig om samen te kunnen werken met een professioneel bedrijf dat over zoveel kennis, daadkracht en lef beschikt als Emeritor.’

Interessant? Delen mag!