Klanten in de Publieke sector

Inkoop in de publieke sector vraagt om een specifieke aanpak en specifieke kennis en kunde. De publieke sector draagt immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid die invloed heeft op het inkoopbeleid. De sector speelt als opdrachtgever door haar aard en omvang een bijzondere rol en heeft niet zelden een belangrijke invloed in de betrokken inkoopmarkten. Emeritor begrijpt deze bijzondere positie als geen ander.