Testimonials Zorg

Klanten in de Zorg

Emeritor helpt zorginstellingen met het optimaliseren van hun inkoopfunctie via Optimalisatieprogramma’s en biedt ondersteuning bij outsourcing. Tijdens een Inkoop Optimalisatie Programma brengen we de inkoopfunctie op een hoger niveau. We helpen uw organisatie bij het formuleren van het inkoopbeleid, gericht op een structurele verbetering van uw inkoop.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Ieder inkoopvoordeel leidt direct tot minder ontslagen in de zorg. Vanuit die wetenschap startte de Rotterdamse zorgverlener Aafje eind 2014 onder begeleiding van Emeritor met een inkoop-verbeterprogramma. Over de resultaten is directeur bedrijfsvoering Frits van der Velden tevreden. 

[Lees verder ...]

Cordaan

De Amsterdamse zorginstelling Cordaan biedt zorgdiensten in verpleeg- en verzorghuizen (VenV), de verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Cordaan verleent verblijf, zorg en dagbesteding aan haar cliënten in de thuissituatie en op 90 locaties in Amsterdam.

[Lees verder ...]

Moveoo

Meer handen aan het bed. Met dat doel voor ogen stelt het ministerie van VWS subsidies beschikbaar aan zorginstellingen voor projecten die overheadkosten besparen en de organisatie-efficiency verbeteren.

[Lees verder ...]

Argos Zorggroep biedt in de regio Schiedam aan ruim 1.500 ouderen thuiszorg en verzorging, verpleging en revalidatie in dertien verpleeg- en zorgcentra. Argos ontstond in 2007 uit een fusie tussen twee regionale zorgaanbieders. 

[Lees verder ...]

Daelzicht

Daelzicht is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De instelling biedt zorg aan 1.200 cliënten in de vorm van beschermd wonen, begeleid wonen in de wijk, zorg in de thuissituatie en diverse vormen van dagbesteding. Bij Daelzicht werken 2.000 mensen (1.200 fte) op 85 locaties.

[Lees verder ...]

OLVG

Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG) is het grootste algemene ziekenhuis van Amsterdam. Jaarlijks komen er 330.000 patiënten voor onderzoek, ruim 22.000 voor een poliklinische dagbehandeling en ruim 24.000 voor opname. Medio 2013 fuseert het OLVG op bestuurlijk niveau met het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

[Lees verder ...]