Thuis werken?

Marissa Mayer, de nieuwe bestuursvoorzitter van Yahoo, is in één klap wereldberoemd geworden (hits op haar naam: 91 miljoen stuks) door een uitgelekt thuiswerkverbod: in een interne mail aan alle 14.000 Yahoo medewerkers verplicht ze iedereen om vanaf 1 juni op kantoor te werken – thuiswerken wordt alleen nog bij uitzondering toegestaan.

Haar actie stuit op veel kritiek: het is een stap terug in de tijd, je negeert de voordelen van de mobiele technologie (Richard Branson), juist een vrouw zou beter moeten weten (maar deze vrouw schijnt haar eigen kinderopvang op kantoor te hebben geregeld).

Marissa Mayer, de nieuwe bestuursvoorzitter van Yahoo, is in één klap wereldberoemd geworden (hits op haar naam: 91 miljoen stuks) door een uitgelekt thuiswerkverbod: in een interne mail aan alle 14.000 Yahoo medewerkers verplicht ze iedereen om vanaf 1 juni op kantoor te werken – thuiswerken wordt alleen nog bij uitzondering toegestaan.

Haar actie stuit op veel kritiek: het is een stap terug in de tijd, je negeert de voordelen van de mobiele technologie (Richard Branson), juist een vrouw zou beter moeten weten (maar deze vrouw schijnt haar eigen kinderopvang op kantoor te hebben geregeld).

Ik vind dit een enorm interessante ontwikkeling, om meerdere redenen. Internetondernemers als Yahoo liepen voorop in het thuiswerken. Dit was vast voor een deel eigen belang, want direct verbonden met hun core business. Nu loopt Yahoo voorop in een tegenbeweging; de ervaringen hiermee kunnen anderen (o.a. de vele organisaties die nu pas bezig zijn met hun eerste schreden op het thuiswerk pad) alleen maar inspireren.

Als inkoper leg ik direct de link naar de leveranciersmarkt. De overgang naar het nieuwe werken had een intrigerende boost voor facilitaire en ICT leveranciers tot gevolg: er vonden grote investeringen plaats in verbouwingen, apparatuur en infrastructuur, flexibel meubilair en de mooiste, creativiteit en samenwerking stimulerende, contactruimten. En toch, als je het goed deed, leidde dit alles tot een kostenvoordeel, omdat je door het thuiswerken soms zomaar een heel gebouw overhield. Als grote bedrijven nu weer van het thuiswerken afstappen, leidt dat tot nieuwe investeringen. En de internetondernemers zijn volgens mij één van de weinigen die zich dat tegenwoordig kunnen veroorloven. Google bouwt een fantastisch nieuw complex in Californië voor een deel van haar 37.000 (!) werknemers, Facebook heeft een gerenommeerde architect in de arm genomen voor een nieuwe campus, in Californië, voor 3.400 ingenieurs. En Apple bouwt een supersonisch spaceship van 71 hectare… in Californië.

Voorstanders van thuiswerken zeggen dat het tot betere prestaties leidt en tegenstanders dat het tot slechtere prestaties leidt. Slechtere prestaties door de consequenties voor samenwerking, creativiteit, slechte voorzieningen en minder controle. Betere prestaties door sneller werken en het leveren van een hogere kwaliteit en betere balans tussen werk en privé. Voorbeelden van zowel succes als falen worden aangehaald.

Wat ik mis in de hele discussie, dit is voor mij juist de kern, is dat het al dan niet succesvol thuiswerken afhankelijk is van het soort werk dat je doet en de mate waarin gestuurd kan worden op prestatie. Iedereen kent de traditionele managers die hun mensen het liefst 40 uur per week zien zweten. Maar zijn ze daardoor automatisch ook in staat om hun mensen te sturen op hun prestatie? Welnee, ze hebben alleen maar het gevoel dat ze controle hebben. De discussie zou niet moeten gaan over wel of niet thuiswerken (dit is immers een middel), maar over hoe je mensen kunt inspireren en beoordelen op hun prestatie (het uiteindelijke doel). Maar dan moet je wel de werkelijkheid onder ogen durven zien…