Toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties’ gepresenteerd

De campagne Stop Kinderbeid heeft op 3 april 2014 de toolkit ´Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties´ gepresenteerd. Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft de toolkit tijdens een kamerdebat over het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en Mensenrechten aangeboden aan Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De campagne Stop Kinderbeid heeft op 3 april 2014 de toolkit ´Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties´ gepresenteerd. Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft de toolkit tijdens een kamerdebat over het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en Mensenrechten aangeboden aan Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De toolkit bevat nuttige richtlijnen hoe overheden kunnen handelen, bijvoorbeeld bij het inkopen van bouwmaterialen, elektronica, kleding en koffie of thee. Volgens Voordewind houdt de overheid nog onvoldoende rekening met mensenrechten binnen het eigen inkoopbeleid, terwijl de overheid juist consumenten oproept om eerlijke producten te kopen.

Voordewind wil dat de minister het voortouw neemt voor overleg met de betrokken ministeries (in ieder geval SZW en BZK) over een effectievere toepassing van de sociale voorwaarden, niet alleen bij het Rijk maar ook bij de ‘medeoverheden’. De Nederlandse overheid heeft zichzelf als doel gesteld haar inkoopkracht in te zetten tegen kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten.

De toolkit van Stop Kinderarbeid en HumanRights@Work helpt daarbij en biedt praktische informatie en advies voor kinderarbeidvrij inkopen. De toolkit geeft inkopers en budgethouders informatie over wat de risico’s zijn bij de inkoop van producten en welke vragen ze kunnen stellen aan bedrijven. Ook wordt toegelicht wat ze kunnen verwachten van leveranciers en hoe het beleid en de aanpak van bedrijven gecontroleerd en verbeterd kan worden. 

Bronnen