Trend

De Nederlandse trendgoeroe, Li Edelkoort, heeft in een persoonlijk interview voor het blad ”Textillia” haar visie gegeven op de toekomst. Hierin zegt ze dat mensen gaan inzien, dat we zo niet door kunnen gaan met de massaconsumptie. Er zal zuinig omgegaan moeten worden met onze bronnen en daarom zal productie weer in eigen land of regio moeten gaan plaatsvinden.

De Nederlandse trendgoeroe, Li Edelkoort, heeft in een persoonlijk interview voor het blad ”Textillia” haar visie gegeven op de toekomst. Hierin zegt ze dat mensen gaan inzien, dat we zo niet door kunnen gaan met de massaconsumptie. Er zal zuinig omgegaan moeten worden met onze bronnen en daarom zal productie weer in eigen land of regio moeten gaan plaatsvinden. Deze beweging voel en zie ik zelf ook om me heen. Sterker nog, ik doe er zelfs al aan mee. Mijn tomaten haal ik tegenwoordig rechtstreeks bij de kas. En wat zijn die tomaten lekker!

Het artikel van Li bevestigt dat ik ook in mijn functie als inkoper met deze ontwikkeling te maken zal gaan krijgen. Duurzaam inkopen staat al langer op de agenda, maar daarnaast zullen inkopers meer bij (lokale) bedrijven gaan sourcen en bovendien op zoek gaan naar andere manieren om met bedrijven te kunnen samenwerken! Ik kan bijna niet wachten…