#10 Ultieme duurzaamheid

Al vanaf het moment dat de mens zich niet meer alleen bezighield met zelfvoorziening, vinden er transacties tussen mensen plaats. Eerst ging dat in natura, later ontstonden ruilmiddelen zoals schelpen, en nog later geld. Nog altijd is het bestaan van geld het bestaansrecht van de inkoper: transacties waarmee wij ons bezig houden, zijn transacties die draaien om geld. Binnen overheidsorganisaties dient de besteding van het beschikbare publieke geld transparant, objectief en non-discriminatoir plaats te vinden. Alle geldtransacties binnen een bedrijf dienen er uiteindelijk toe te leiden, dat de winstdoelstelling van dat bedrijf wordt behaald.

Al vanaf het moment dat de mens zich niet meer alleen bezighield met zelfvoorziening, vinden er transacties tussen mensen plaats. Eerst ging dat in natura, later ontstonden ruilmiddelen zoals schelpen, en nog later geld. Nog altijd is het bestaan van geld het bestaansrecht van de inkoper: transacties waarmee wij ons bezig houden, zijn transacties die draaien om geld. Binnen overheidsorganisaties dient de besteding van het beschikbare publieke geld transparant, objectief en non-discriminatoir plaats te vinden. Alle geldtransacties binnen een bedrijf dienen er uiteindelijk toe te leiden, dat de winstdoelstelling van dat bedrijf wordt behaald.

Nieuwe business modellen

Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt in de wereld, blijkt dat het gangbare business model niet meer voldoet. Er ontstaan nieuwe business modellen die niet meer gebaseerd zijn op bezit, maar bijvoorbeeld op ruilen, delen en maatschappelijke waarde creëren. Zo kan een vrijwilliger die eenzame bejaarden bezoekt, punten verzamelen voor theaterbezoek. Er zijn communities waarbij iedereen zijn eigen expertise beschikbaar stelt: als ik voor jou het plafond wit, kun jij mijn belastingaangifte invullen. Het is zelfs mogelijk om een spijkerbroek te leasen.

Social Business Enterprise

In de zoektocht naar een duurzamer wereld ontstaan nieuwe organisatievormen. Er zijn NGO’s, die zich richten op milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van de mensenrechten. Social Enterprises, die primair een sociale missie nastreven en daarbij gebruik maken van business methoden. Maar de ‘best of both worlds’, de vorm die tot ultieme duurzaamheid zal leiden, is de Social Business Enterprise (SBE): de organisatie die én een betere wereld, én winst nastreeft. Zodat alle activiteiten van die organisatie gericht zijn op een optimale benutting van de beschikbare middelen en expertise.

Slaafvrije chocola

Een mooi voorbeeld van een SBE is Tony’s Chocolonely, in 2003 begonnen door journalist Teun van de Keuken, die geschokt was door de omstandigheden waaronder kinderen in West-Afrika in de cacao industrie werken. Zijn streven: slaafvrije chocolade. Over 2012 brengt Tony haar eerste ‘JaarFAIRslag’ uit, waarin als organisatiedoelstellingen o.a. een groei van merkbekendheid, een omzetgroei van 50%, professionalisering, én een winstdoelstelling worden genoemd. Een ingenieuze manier om via o.a. winst de verdere groei te faciliteren. Op deze manier zal de impact en dus het aandeel slaafvrije chocolade in de wereld het grootst zijn. In 2012 was de omzet 4,5 miljoen Euro, een groei van 85% ten opzichte van 2011.

Prosocial brands

Een boodschap die mij als MarCom inkoper erg aanspreekt, is die van Let’s Heal. De oprichter van Let’s Heal, Mark Woerde (directeur van een reclamebureau) vroeg zich af hoe het mogelijk is, dat er jaarlijks wereldwijd zo’n 450 miljard dollar aan reclame wordt uitgegeven, terwijl met een fractie daarvan de hongerdood of verspreiding van malaria kan worden aangepakt. Het totale budget van bijvoorbeeld UNICEF is 3 miljard dollar (nog geen 0,7% van de reclame uitgaven). De elevator pitch van Let’s Heal is: ‘Make this world a better place, win a Nobel Prize, and sell more.’ Let’s Heal gaat over het gebruiken van de kracht van merken om de wereld te verbeteren. Zoals Unilever, dat zout met jodium beschikbaar maakte ter bestrijding van het jodiumtekort bij kinderen in ontwikkelingslanden. Jodiumtekort leidt tot een slechte ontwikkeling van de hersenen, met alle gevolgen van dien.

Zou Ditzo geïnspireerd zijn door Let’s Heal? Ditzo besloot recent om voor haar nieuwe campagne niet weer met een spot met John de Wolf op de TV te gaan, maar een filmpje te verspreiden via het internet. In plaats van geld uit te geven aan TV zendtijd en de productie van de spot, geeft Ditzo maximaal 1 miljoen Euro aan kankeronderzoek op basis van het aantal keren dat het filmpje bekeken en gedeeld wordt. Op 3 december is het maximum van 1 miljoen Euro bereikt. Een geniaal gebruik van de middelen en het engagement van deze tijd. Hopelijk smaakt dit zó naar meer dat er meer initiatieven ontstaan waar merken beter van worden én die zorgen voor een betere wereld.

Meer informatie:

Samen duurzaam

Lees meer artikelen over duurzaamheid in onze special: Samen duurzaam.

×

Op deze pagina