VNG & VWS doen onderzoek onder gemeenten naar Wmo-inkoop

Gemeenten zitten midden in het inkoopproces voor de nieuwe ondersteunende taken op basis van de Wmo 2015. Slagen zij erin de continuïteit van zorg te bieden binnen de wettelijke en financiële kaders?

De VNG en het ministerie van VWS doen samen onderzoek om daar een goed beeld van te krijgen. De resultaten zijn begin september bekend.

Gemeenten zitten midden in het inkoopproces voor de nieuwe ondersteunende taken op basis van de Wmo 2015. Slagen zij erin de continuïteit van zorg te bieden binnen de wettelijke en financiële kaders?

De VNG en het ministerie van VWS doen samen onderzoek om daar een goed beeld van te krijgen. De resultaten zijn begin september bekend.

Interviews gemeenten

Het betreft een kwalitatief onderzoek: we vragen gemeenten via interviews naar het gevolgde inkoopproces en hoe zij aanbieders daarbij betrekken en informeren.

De focus van het onderzoek is de vraag of de inkoop zodanig plaatsvindt dat gemeenten voldoen aan hun wettelijke taken betreffende de continuïteit van zorg voor de cliënten. De totstandkoming van tarieven wordt betrokken in het onderzoek.

Bron: VNG.nl
×

Op deze pagina