Wat Inkoop kan leren van voetbal

Als ‘we’ gewonnen hebben zijn de spelers en de coach gevierde mensen. Maar oh wee als ‘ze’ verloren hebben. Dan is er veel kritiek en iedere zichzelf respecterende liefhebber is opeens een expert en weet precies hoe ‘ze’ hadden kunnen winnen.

Iedere inkoper die zich hierin herkent wil ik uitdagen om eens met een andere bril naar het voetbal te kijken. In mijn optiek is het voetbal namelijk een professie waarvan het inkoopvak iets kan leren.

Als ‘we’ gewonnen hebben zijn de spelers en de coach gevierde mensen. Maar oh wee als ‘ze’ verloren hebben. Dan is er veel kritiek en iedere zichzelf respecterende liefhebber is opeens een expert en weet precies hoe ‘ze’ hadden kunnen winnen.

Iedere inkoper die zich hierin herkent wil ik uitdagen om eens met een andere bril naar het voetbal te kijken. In mijn optiek is het voetbal namelijk een professie waarvan het inkoopvak iets kan leren.

Toegegeven, een initieel inkoper zal zich niet direct herkennen in een leerzaam proces bij het contracteren van een profvoetballer. Mijn vermoeden is dat specificatie, selectie en contractering van profvoetballers een onontgonnen gebied is voor Inkoop. Een offerteaanvraag met objectieve beoordelingscriteria of een publicatie op een aanbestedingskalender liggen hieraan zeker niet ten grondslag.

Of dit bij de inkoop van profvoetballers überhaupt wenselijk is, wil ik in het midden laten. Feit is wel dat in veel andere situaties de professionele inkoper zich met diverse kraakheldere modellen en voorbeelden profileert om de toegevoegde waarde te tonen in het initieel inkoopproces.

Contractwaarde

Het initieel inkoopproces eindigt met het afsluiten van potentieel waardevolle contracten die vervolgens overgedragen worden aan ‘de business’. De praktijk leert dat de potentiele waarde van het contract achterblijft bij de verwachtingen. Juist om het maximale rendement te realiseren gedurende de contractperiode is implementatie, contractmanagement en leveranciersmanagement essentieel. In plaats van aandacht voor deze aspecten richt de inkoper zich vaak op een ander initieel inkoopproces.

Na contractondertekening begint de profvoetballer vol verwachtingen in zijn nieuwe stadion. De coach/trainer werkt intensief samen met de voetballer. Tijdens de trainingen wordt de nieuwe speler goed ingewerkt in het systeem van het bestaande team, zodat de profvoetballer in staat is om zijn capaciteiten aan te laten sluiten bij het bestaande spel en het team kan kleine veranderingen doorvoeren zodat de nieuwe speler volledig tot zijn recht komt. In de beginperiode kan de nieuwe speler bij wedstrijden nog op de bank zitten. Deze investering van de voetbalclub geeft de nieuwe speler de beste kans om het spel van zijn nieuwe club nog beter te begrijpen en het kan weerstand of zelfs spanning voorkomen binnen het huidige team.

Professionalisering van capaciteiten

In de trainingen en de eerste (oefen)wedstrijden ligt de focus dus op de ontwikkeling van de nieuwkomer. Met deze aanpak is het waarschijnlijk dat de profvoetballer het maximale rendement oplevert voor de club. Gedurende de contractperiode is dit uiteraard scoren en verdedigen.

Indien dit succesvol verloopt wordt de profvoetballer op termijn met een hogere premie verkocht, wat betekent dat de voetbalclub rendement heeft gemaakt op de in de voetballer gedane investering en de voetballer een professionele groei doorgemaakt heeft door de erkenning van zijn capaciteiten.

Wat kan Inkoop hiervan leren?

In het algemeen mag je stellen dat leveranciers willen investeren en zich inzetten voor de nieuwe opdrachtgever. Bij een goede performance valt er immers iets te winnen, erkenning en meer/nieuwe opdrachten.

De opdrachtgever daarentegen moet zich ook bewust zijn dat iedere leverancier de nieuwe organisatie goed moet leren kennen alvorens maximaal te renderen.

Het hebben van een contract met nauwkeurige vaststelling van alle verplichtingen wil zeker niet zeggen dat een leverancier dit feilloos vanaf dag één zal doen. Dit vergt een training en enkele (oefen)wedstrijden en dus een investering aan beide kanten. In de voetballerij leren we ook dat opstellingen veranderen op basis van welke spelers er in het veld staan. Als opdrachtgever moet je dus ook bereid zijn om kleine aanpassingen in de processen aan te brengen om zodoende het maximale resultaat te bereiken.

Succes binnen de supply chain

Gedurende de contractperiode is het zeker aan de inkoper om heldere afspraken te maken. Afspraken waarmee er potentieel veel voordeel te behalen is voor beide partijen. Het is echter aan de leveranciersmanager en de mensen in het speelveld (de coach en het bestaande team) om eerst te trainen en te oefenen en kleine veranderingen door te voeren zodat het maximale rendement behaald wordt. Geen enkele organisatie koopt spelers als Van Persie en Sneijder in, deze zijn niet standaard leverbaar. Succes binnen een supply chain is een samenspel van talentontwikkeling van eigen en externe resources.

En dat is wat voetbal Inkoop kan leren!

×

Op deze pagina