White Papers - Downloads

Binnen Emeritor is een schat aan kennis aanwezig. Deze kennis delen wij via de opdrachten bij klanten, op ons kennisportal Inkoopvandaag.nl en via white papers. Onderstaande de white papers die u kosteloos kunt downloaden.

Cover White Paper

[White Paper]
Inkoopvolwassenheid

Met het bepalen van de inkoopvolwassenheid is het mogelijk vast te stellen in welke mate de professionaliteit van inkoop zich heeft ontwikkeld in een organisatie. In deze white paper wordt dieper ingegaan op het Inkoopvolwassenheidsmodel van Emeritor.


 

201903-Kennisdocument-Brexit

[Download]
Kennisdocument over de gevolgen van de Brexit

De Brexit nadert met rasse schreden. Of toch niet? Uiteindelijk, met of zonder vertraging, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. In dit kennisdocument wordt dieper ingegaan op de gevolgen van de Brexit, met name voor de zorgsector.

Cover WP PvE

[White Paper]
Basisprincipes Programma van Eisen

Bij inkooptrajecten is het wenselijk over een goed programma van eisen te beschikken (een PvE). Het opstellen van een goed PvE is niet makkelijk, zeker niet als dit gedaan wordt door mensen die dit niet eerder hebben gedaan. In dit white paper de vijf principes.