Whitepapers - Downloads

Binnen Emeritor is een schat aan kennis aanwezig. Deze kennis delen wij via de opdrachten bij klanten, op ons kennisportal Inkoopvandaag.nl en via white papers. Onderstaande de whitepapers die u kosteloos kunt downloaden.

De impact van Inkoop

[Whitepaper]
De impact van inkoop

Heeft u uw inkoopkosten onder controle? Veel organisaties zijn zich niet bewust van de omvang en impact van procurement. Inkoopkosten kunnen oplopen tot maar liefst 90% van de omzet. De impact van procurement kan dus enorm zijn. Aan de hand van 4 vragen geven we enkele handvatten om meer uit uw Inkoopprocessen te halen.


 

Cover White Paper

[Whitepaper]
Inkoopvolwassenheid

Met het bepalen van de inkoopvolwassenheid is het mogelijk vast te stellen in welke mate de professionaliteit van inkoop zich heeft ontwikkeld in een organisatie. In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op het Inkoopvolwassenheidsmodel van Emeritor.

Cover WP PvE

[Whitepaper]
Basisprincipes Programma van Eisen

Bij inkooptrajecten is het wenselijk over een goed programma van eisen te beschikken (een PvE). Het opstellen van een goed PvE is niet makkelijk, zeker niet als dit gedaan wordt door mensen die dit niet eerder hebben gedaan. In deze whitepaper de vijf principes.


 

201903-Kennisdocument-Brexit

[Download]
Kennisdocument over de gevolgen van de Brexit

De Brexit nadert met rasse schreden. Of toch niet? Uiteindelijk, met of zonder vertraging, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. In dit kennisdocument wordt dieper ingegaan op de gevolgen van de Brexit, met name voor de zorgsector.