Whitepapers – Downloads

Whitepapers

Binnen Emeritor is een schat aan kennis aanwezig. Deze kennis delen wij via de opdrachten bij klanten, op onze blog en via whitepapers. Onderstaande de whitepapers die u kosteloos kunt downloaden.

Whitepaper ICT toepassingen in de zorg - download

Voorbereiden op groeiende ICT toepassingen in de zorg

De zorg heeft een achterstand gehad op het gebied van ICT en loopt die nu in een snel tempo in. Dat gaat niet zonder problemen. Na het lezen van deze whitepaper weet u wat de impact van ICT-inkoop in de zorg is.

Whitepaper De impact van Inkoop - download

De impact van inkoop

Heeft u uw inkoopkosten onder controle? Veel organisaties zijn zich niet bewust van de omvang en impact van procurement. Inkoopkosten kunnen oplopen tot maar liefst 80% (!)van de omzet. Aan de hand van 4 vragen geven we enkele handvatten om meer uit uw Inkoopprocessen te halen.


 

Whitepaper P2P download

Purchase to Pay

Is inkoop op de juiste manier ingebed in de organisatie, dan is er samenhang en balans tussen enerzijds de organisatiedoelstellingen en -strategie, en anderzijds kostenaspecten, waardecreatie en risicobeheersing. De realisatie daarvan wordt geborgd door het Purchase-to-Pay-proces.

8 aandachtspunten voor een effectief Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is een sleutelbegrip in een inkoopproces. Is er iets mis met het PvE, dan zult u ook ontevreden zijn met de uitkomst. Dit document beschrijft o.a. de eisen aan een goed PvE.

Whitepaper MVI Stappenplan - download

MVI Stappenplan

Duurzaamheid is momenteel een veel besproken thema, in het bedrijfsleven én de rest van de samenleving. In deze whitepaper gaan we nader in op MVI en geven we een concreet stappenplan waarmee u vandaag al aan de slag kunt!


 

Whitepaper hoe professioneel is uw inkoop - download

Hoe professioneel is uw Inkoop?

“Hoe professioneel is uw inkoop?” Het is een vraag die op verschillende niveaus binnen een organisatie wordt gesteld. Om antwoord op deze vraag te krijgen kan de zogenaamde ‘inkoopvolwassenheid’ worden bepaald. Binnen het inkoopvakgebied bestaan hiervoor diverse modellen. Enkele hiervan worden behandeld in dit whitepaper.