Whitepapers – Downloads

Whitepapers - Downloads

Binnen Emeritor is een schat aan kennis aanwezig. Deze kennis delen wij via de opdrachten bij klanten, op onze blog en via white papers. Onderstaande de whitepapers die u kosteloos kunt downloaden.

WP Zorg emeritor_website_wp

[Whitepaper]
Voorbereiden op groeiende ICT toepassingen in de zorg

De zorg heeft een achterstand gehad op hetgebied van ICT en loopt die nu in een snel tempo  in. Dat gaat niet zonder problemen. Na het lezen van deze whitepaper weet u wat de impact van ICT-inkoop in de zorg is.

De impact van Inkoop

[Whitepaper]
De impact van inkoop

Heeft u uw inkoopkosten onder controle? Veel organisaties zijn zich niet bewust van de omvang en impact van procurement. Inkoopkosten kunnen oplopen tot maar liefst 90% van de omzet. De impact van procurement kan dus enorm zijn. Aan de hand van 4 vragen geven we enkele handvatten om meer uit uw Inkoopprocessen te halen.


 

Emeritor_WP2_website

[Whitepaper]
Purchase to Pay

Is inkoop op de juiste manier ingebed in de organisatie, dan is er samenhang en balans tussen enerzijds de organisatiedoelstellingen en -strategie, en anderzijds kostenaspecten, waardecreatie en risicobeheersing. De realisatie daarvan wordt geborgd door het Purchase-to-Pay-proces.

[Whitepaper]
MVI Stappenplan

Duurzaamheid is momenteel een veel besproken thema, in het bedrijfsleven én de rest van de samenleving. In deze whitepaper gaan we nader in op MVI en geven we een concreet stappenplan waarmee u vandaag al aan de slag kunt!


 

hoe professioneel is uw inkoop

[Whitepaper]
Hoe professioneel is uw Inkoop?

“Hoe professioneel is uw inkoop?” Het is een vraag die op verschillende niveaus binnen een organisatie wordt gesteld. Om antwoord op deze vraag te krijgen kan de zogenaamde ‘inkoopvolwassenheid’ worden bepaald. Binnen het inkoopvakgebied bestaan hiervoor diverse modellen. Enkele hiervan worden behandeld in dit whitepaper.


 

Cover WP PvE

[Whitepaper]
Basisprincipes Programma van Eisen

Bij inkooptrajecten is het wenselijk over een goed programma van eisen te beschikken (een PvE). Het opstellen van een goed PvE is niet makkelijk, zeker niet als dit gedaan wordt door mensen die dit niet eerder hebben gedaan. In deze whitepaper de vijf principes.