Wijziging loon en kosten van uitzendkrachten bij de ABU-CAO

Binnen de ABU-CAO bestaat de optie dat, afhankelijk van uw eigen CAO, uitzendkrachten pas na 26 weken hetzelfde loon (en een aantal andere emolumenten) ontvangen als werknemers in dienst bij uw eigen organisatie.

Dit houdt in dat aan uitzendkrachten de eerste 26 weken een ander, en vaak lager, loon uitbetaald kan worden volgens de ABU-CAO. Het kostenverschil dat dit oplevert ten opzichte van uw vaste personeel, is voor veel bedrijven een aantrekkelijke reden om uitzendkrachten in te huren en in sommige gevallen ook weer te vervangen na 26 weken voor uitzendkrachten die weer voor een lager loon kunnen worden ingezet.

Binnen de ABU-CAO bestaat de optie dat, afhankelijk van uw eigen CAO, uitzendkrachten pas na 26 weken hetzelfde loon (en een aantal andere emolumenten) ontvangen als werknemers in dienst bij uw eigen organisatie.

Dit houdt in dat aan uitzendkrachten de eerste 26 weken een ander, en vaak lager, loon uitbetaald kan worden volgens de ABU-CAO. Het kostenverschil dat dit oplevert ten opzichte van uw vaste personeel, is voor veel bedrijven een aantrekkelijke reden om uitzendkrachten in te huren en in sommige gevallen ook weer te vervangen na 26 weken voor uitzendkrachten die weer voor een lager loon kunnen worden ingezet.

In de ABU-CAO 2012-2017 is afgesproken dat deze regeling met ingang van week 1, 2015 komt te vervallen. Uitzendkrachten krijgen dan vanaf dag één hetzelfde loon uitbetaald als eigen personeel (gelijk werk, gelijk loon). Er is een aantal afwijkingen hierop afgesproken, maar over het algemeen zal gelden dat, afhankelijk van uw eigen CAO en de manier waarop uw inhuurschil is ingeregeld, dit grote impact kan hebben op uw kosten voor flexibele arbeid.

Laat u hier niet verrassen wanneer uw uitzendbureaus eind 2014 deze wijziging bij u komen melden. Zorg dat u tijdig inzichtelijk heeft wat de financiële consequenties hiervan binnen uw organisatie zijn en houdt hier rekening mee bij de lange termijn planning voor de inzet van uw vaste en flexibele personeelsbestand.