Witte rook

De afgelopen dagen zijn 115 kardinalen in conclaaf gegaan om een nieuwe paus te benoemen. De kardinaal met ‘meeste stemmen gelden’ krijgt de overeenkomst gegund voor de functie van Paus. Het profiel waar de nieuwe paus aan moet voldoen is ter voorbereiding van het conclaaf besproken, maar is niet bekend gemaakt. Witte rook heeft de wereld getoond dat de gunning definitief is.

De afgelopen dagen zijn 115 kardinalen in conclaaf gegaan om een nieuwe paus te benoemen. De kardinaal met ‘meeste stemmen gelden’ krijgt de overeenkomst gegund voor de functie van Paus. Het profiel waar de nieuwe paus aan moet voldoen is ter voorbereiding van het conclaaf besproken, maar is niet bekend gemaakt. Witte rook heeft de wereld getoond dat de gunning definitief is.

Als je het pauselijk conclaaf vergelijkt met een beoordelingssessie van een Europese aanbesteding kun je stellen dat de aanbestedingsbeginselen (transparantie, gelijk en niet discriminerend, proportioneel) niet allemaal in acht worden genomen. Bij iedere Europese aanbesteding die ik begeleid plan ik een vergadering met de gehele beoordelingscommissie om de beoordeling te bespreken conform het vooraf beschreven protocol in het Beschrijvend document. Het liefst werk ik hierbij met de consensusmethode. In de consensusmethode gaan alle leden van de beoordelingscommissie met elkaar in conclaaf over de inschrijvingen. Iedere inschrijving krijgt een beoordeling op basis van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria van de waar alle leden van de commissie achter staan, onderbouwd met argumenten. Transparant voor alle potentiële opdrachtnemers. Na deze vergadering komt er een gunningadvies voor de opdrachtgever waarin staat beschreven wie conform alle criteria de beste partij is om de opdracht te gunnen. We geven de opdrachtgever het signaal van witte rook af. De inschrijvers vertellen we nog niets. Zij krijgen na goedkeuring, een combinatie van witte en zwarte rook. Eigenlijk dus gewoon grijze rook. De grijze rook staat voor de voorlopige gunning. Pas op het moment als iedereen zich kan vinden in de beoordeling en de verplichte standstil termijn voorbij is komt er witte rook en wordt de opdracht definitief gegund.

Ik vraag me nu wel af of al die rook wel past in het duurzaamheidsbeleid van de overheid.

Foto AP