‘Zorgverzekeraars moeten aanbesteden’

Dit blijkt uit een vonnis van de voorzieningenrechter in Breda van 19 juni. In dit vonnis wordt gesteld dat CZ voldoet aan de in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet genoemde definitie van een publiekrechtelijke instelling omdat CZ een instelling is die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, (…) en waarvan de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd.

Dit blijkt uit een vonnis van de voorzieningenrechter in Breda van 19 juni. In dit vonnis wordt gesteld dat CZ voldoet aan de in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet genoemde definitie van een publiekrechtelijke instelling omdat CZ een instelling is die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, (…) en waarvan de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd.

De rechtbank motiveert haar uitspraak uitgebreid met verwijzingen naar de Zorgverzekeringswet, internationale jurisprudentie en zelfs kamerstukken. Hieruit blijkt volgens de rechtbank dat er geen sprake is van een normale marktsituatie en dat CZ voor meer dan de helft van haar inkomsten (aangaande zorgverzekeringen) afhankelijk is van de overheid middels het Zorgverzekeringsfonds.

Deze uitspraak wil nog niet direct zeggen dat alle zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig zijn. Er staan enkele passages in het vonnis waaruit andere zorgverzekeraars hoop kunnen putten. De beslissing of een instelling een aanbestedende dienst is, dient namelijk ieder jaar aan het begin van het begrotingsjaar genomen te worden, op basis van de op dat moment beschikbare, eventueel voorlopige begrotingscijfers. Wanneer kan worden weerlegd dat meer dan de helft van de inkomsten uit overheidsgelden worden verkregen, is een instelling niet aanbestedingsplichtig. Het is dus niet per definitie zo dat zorgverzekeraars een aanbestedingsplicht hebben.

Overigens heeft CZ hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. De definitieve uitspraak laat dus nog even op zich wachten.